Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne
Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne - Magdalena Deneka

Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-382-7
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 359
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Magdalena Deneka w formacie PDF


Publikacja Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań związanych z wpisem do księgi wieczystej, instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasadę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej oraz skutki wpisu do księgi wieczystej praw osobistych i roszczeń. W opracowaniu omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące instytucji rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, a także najważniejsze kwestie procesowe z zakresu postępowania wieczystoksiegowego oraz postępowania o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
W drugim wydaniu publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, najnowsze orzecznictwo oraz piśmiennictwo.
Niniejsze opracowanie, skierowane przede wszystkim do praktyków prawa: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, może okazać się przydatne dla wszystkich osób zajmujących się prawem rzeczowym.
Magdalena Deneka – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.