Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Handlowe » Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó...
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó... - Dorota Sylwestrzak

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-523-4
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 310
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dorota Sylwestrzak w formacie PDF


Książka Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem, które w sposób zwięzły przedstawia zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Autorka szczegółowo omawia przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, prawa i obowiązki stron postępowania, uczestników i pełnomocników, rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również warunki ich zaskarżania.

Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, studentów prawa, administracji i ekonomii, aplikantów oraz wszystkich osób, którym znajomość tej tematyki jest potrzebna w związku z wykonywaniem pracy zawodowej.

Dr Dorota Sylwestrzak – pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka i współautorka wielu publikacji.