Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich
Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich - Monika Ziniewicz

Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-547-0
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 308
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Monika Ziniewicz w formacie PDF Pozostałe formaty:


Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich to monografia, która omawia instytucję opłat adiacenckich i ich administracyjnoprawną perspektywę oraz liczne dylematy pojawiające się w praktyce stosowania prawa. Prawny byt opłat adiacenckich odniesiono do zagadnienia procesu inwestycyjno-budowlanego, idei dobra wspólnego i interesu publicznego. Interesującą częścią monografii jest prezentacja prawnych rozwiązań przyjętych w Anglii i w Niemczech, odpowiadających polskiej konstrukcji opłaty adiacenckiej.
Publikacja jest cennym źródłem informacji na temat obecnej regulacji procedury ustalania opłat adiacenckich i zawiera charakterystykę prawną opłaty adiacenckiej oraz procedury jej pobierania.
Książka skierowana jest do pracowników administracji publicznej, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych i prawników. Pomocna będzie również studentom i doktorantom studiów związanych z gospodarką nieruchomościami i gospodarką przestrzenną. Ponadto zainteresuje także właścicieli nieruchomości.
dr inż. Monika Anna Ziniewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM, kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Specjalizuje się w dziedzinie procesu inwestycyjno-budowlanego. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka geodezji oraz gospodarki przestrzennej.