Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym
Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym - Larysa Ludwiczak

Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 937-83-7806-356-8
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 195
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Larysa Ludwiczak w formacie PDF


Opracowanie Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne zawiera  wyczerpujące, wieloaspektowe ujęcie tematu ubezwłasnowolnienia. Przedstawiono w nim przesłanki ubezwłasnowolnienia oraz jego skutki, z wyszczególnieniem wpływu na prawa przysługujące osobie fizycznej oraz form pomocy prawnej stosowanej względem ubezwłasnowolnionego. W książce w sposób syntetyczny ukazano również przebieg postępowania o ubezwłasnowolnienie. Omówiono takie tematy jak kwestie dowodowe, krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu, środki zaskarżenia oraz szczególny tryb zmiany bądź uchylenia ubezwłasnowolnienia.
Książka stanowi jedyne na rynku opracowanie obejmujące wszystkie aspekty instytucji w sposób syntetyczny, a przy tym uwzględniające modyfikacje wprowadzone do modelu ubezwłasnowolnienia w 2007 i 2010 roku. Zawiera ona również liczne postulaty zmian niezbędnych do osiągnięcia głównego celu instytucji, jakim jest realizacja interesu osoby ubezwłasnowolnionej.
Publikacja adresowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów, aplikantów, a także osób niebędących prawnikami, które instytucja ubezwłasnowolnienia interesuje ze względu na sytuację życiową i rodzinną.