Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Przedawnienie w polskim prawie cywilnym
Przedawnienie w polskim prawie cywilnym - Tomasz Pałdyna

Przedawnienie w polskim prawie cywilnym

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-339-1
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 301
Rozmiar pliku: 530,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz Pałdyna w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Przedawnienie w polskim prawie cywilnym to publikacja, w której przedstawiono wszystkie istotne kwestie dotyczące ważnej instytucji prawnej, jaką jest przedawnienie roszczeń. W opracowaniu dokładnie omówiono pojęcie przedawnienia, uzasadnienie legislacyjne tej instytucji, przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania konstrukcyjne, terminy przedawnienia, w tym ich bieg. Przedstawiono też prawa  podmiotowe związane z tą postacią dawności, czyli służące wierzycielowi roszczenie, które ulega przedawnieniu, i przyznany dłużnikowi na skutek upływu czasu zarzut przedawnienia. Autor podjął próbę wyjaśnienia licznych pro-blemów, które pojawiają się w praktyce przy stosowaniu przedawnienia, a zwłaszcza przy podnoszeniu zarzutu przedawnienia, najwięcej miejsca poświęcając nadużyciu prawa w omawianej dziedzinie.
Trzecie wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i literaturę przedmiotu.
Książka skierowana jest przede wszystkim do prawników cywilistów, ale zapewne zainteresuje również aplikantów zawodów prawniczych i studentów prawa.
Tomasz Pałdyna - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.