Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz - Tadeusz Bojarski

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-752-0
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 246
Rozmiar pliku: 1021,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 75,01 zł
Wybrany format: Ebook  - Tadeusz Bojarski w formacie PDF


Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz prezentuje założenia teoretyczne przyjętego modelu postępowania – także kwestie sporne – oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim obowiązujący stan prawny, jak również zagadnienia związane z postulatami jego zmiany. Autorzy nawiązują do polskiej tradycji budowania rozwiązań systemowych w kwestii traktowania nieletnich, w tym do pierwszego polskiego projektu ustawy o sądach dla nieletnich z 1921 r. oraz do pierwszych polskich rozwiązań prawnych obowiązujących przez wiele lat, tj. do przepisów Kodeksu karnego z 1932 r.
W wydaniu trzecim uwzględniono zmiany w szczególności w przepisach wykonawczych oraz w stanie literatury i orzecznictwa. Wskazano na główne kierunki zmian ustawy w projektach z 2007 r. i 2010 r. Ostatni projekt zmian zmierza do istotnej modyfikacji modelu postępowania w sprawach nieletnich, co budzi jednak wątpliwości.
Książka jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli praktyki: sędziów rodzinnych, prokuratorów, kuratorów, Policji, pracowników placówek, w których przebywają nieletni, jak i dla osób studiujących prawo i inne kierunki wiedzy związane z traktowaniem nieletnich osób pragnących pogłębić wiedzę na temat przedstawionych w niej zagadnień, w tym rodziców i opiekunów.

Stan prawny na 1 marca 2011 roku.
Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS.
Prof. dr hab. Edward Skrętowicz jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego UMCS.