Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Pytania i odpowiedzi. Teoria i zastosowanie w postępiowaniu karnym or...
Pytania i odpowiedzi. Teoria i zastosowanie w postępiowaniu karnym or... - Andrzej Malinowski

Pytania i odpowiedzi. Teoria i zastosowanie w postępiowaniu karnym or...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-423-7
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 183
Rozmiar pliku: 520,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzej Malinowski w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Problematyka zadawania pytań przedstawiona w książce Pytania i odpowiedzi. Teoria i zastosowanie w postępowaniu karnym oraz cywilnym ma istotne znaczenie dla prawnika uczestniczącego w postępowaniach przed sądami i innymi organami rozstrzygającymi. Odpowiedniego ujęcia wymaga pytanie prawne. Umiejętności prawnika w zakresie właściwego stawiania pytań wymagają łączenia ustaleń logicznych z wnioskami płynącymi z praktyki stawiania pytań, ustaleniami nauk prawnych, a także zasadami ugruntowanymi w orzecznictwie. Każde pytanie powinno być odpowiednio sformułowane (w szczególności jednoznaczne) i zara-zem zrozumiałe dla odbiorcy, powinno umożliwić pytającemu uzyskanie potrzebnej mu, określonej informacji.
Niniejsza książka w prosty i zrozumiały sposób przedstawia niezbędne w pracy prawnika reguły poprawnego stawiania pytań. Obejmuje przegląd różnego rodzaju pytań oraz odpowiedzi. W szczególności przedmiotem analizy są pytania zadawane w postępowaniu dowodowym, omówiono również funkcje pytań w dyskusji erystycznej oraz zasady budowy pytań prawnych. Rozpatrzono semantyczne, składniowe i metodologiczne problemy logiki pytań w takim zakresie, w którym są przydatne w pracy prawnika.
Książka adresowana jest zarówno dla praktyków (adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, pracowników organów ścigania), jak i do studentów prawa, administracji oraz słuchaczy szkół policyjnych. Publikacja może być przydatna także osobom mającym inne zainteresowania, w których istotne jest prawidłowe posługiwanie się pytaniami.
Andrzej Malinowski – profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się zagadnieniami z zakresu teorii prawa i logiki prawniczej, a w szczególności problematyką polskiego języka prawnego.