Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Notarialne poświadczenie dziedziczenia
Notarialne poświadczenie dziedziczenia - Dariusz Dończyk

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-886-2
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 91
Rozmiar pliku: 601,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dariusz Dończyk w formacie EPUB


Publikacja Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz dotyczy przepisów zawartych w ustawie z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287), którymi rozszerzono katalog czynności dokonywanych przez notariuszy w postępowaniu spadkowym o sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczenia, protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz wydawanie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu.
Opracowanie zawiera zwięzły komentarz do przepisów ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących wymienionych czynności notariuszy z zakresu prawa spadkowego, ze szczególnym uwzględnieniem aktu poświadczenia dziedziczenia wywołującego takie same skutki prawne jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Publikacja przedstawia także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące zagadnień przydatnych przy ustalaniu praw do spadku.
W komentarzu uwzględniono również instytucję zapisu windykacyjnego, wprowadzoną ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), polegającą na rozrządzeniu testamentowym spadkodawcy wywołującym skutki rzeczowe z chwilą otwarcia spadku.
Stan prawny na 10 czerwca 2011 roku

Publikacja jest kierowana do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych osób zainteresowanych zagadnieniami prawa spadkowego.
Autor jest sędzią Sądu Najwyższego.