Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych
Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych - Mirosław Nesterowicz

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-527-2
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 504
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 119,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Mirosław Nesterowicz w formacie PDF


W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych dotyczących prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego, winy lekarza, błędu sztuki lekarskiej, związku przyczynowego, ciężaru dowodu w „procesach lekarskich”, zgody pacjenta na zabieg medyczny, obowiązku informacji wobec pacjenta, poszczególnych przypadków odpowiedzialności szpitala i lekarza za wyrządzone pacjentowi szkody, odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, roszczeń z tytułu wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, przedawnienia roszczeń, odpowiedzialności Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu innych istotnych zagadnień pojawiających się na wokandach sądowych.
Publikacja jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza: adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, lekarzy, a także do studentów wydziałów prawa i studiów medycznych.
Autorem książki jest prof. zw. dr hab. Mirosław Nesterowicz związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista z prawa cywilnego i prawa medycznego, autor wielu publikacji z tej dziedziny.