Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne. Wybrane wska...
Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne. Wybrane wska... - Andrzej Malinowski

Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne. Wybrane wska...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-198-4
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 250
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzej Malinowski w formacie PDF


Książka przeznaczona jest zarówno dla prawnika – redaktora aktu normatywnego, takiego jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie – jak i dla autora jakiegokolwiek innego tekstu wyrażającego oświadczenia woli mające na celu wywołanie skutków prawnych, takiego jak umowa, pełnomocnictwo, wyrok, decyzja administracyjna. Książka może być też przydatna osobie dokonującej wykładni tekstu prawnego.

Publikacja omawia logiczno-językowe reguły konstrukcji wyrażeń przedstawiających normy prawne. Zaprezentowane zostały wybrane praktyczne wskazania dotyczące budowy zdań wyrażających normy postępowania, rozpatrzono własności stosowanych w tekstach prawnych spójników i ich argumentów, przedstawiono strukturę wewnętrzną tekstów prawnych, omówiono powiązania występujące między częściami składowymi tych tekstów, a także powiązania zewnętrzne. Zanalizowano problemy jednoznaczności terminologii zastosowanej w tekście, metody budowy i własności definicji, zasady interpunkcji i inne. Szczególną uwagę poświęcono środkom zapewniającym elastyczność i spójność tekstu prawnego.

Poprzednie dwa wydania książki ukazały się pod tytułem Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, który sugerował, iż jest ona adresowana głównie do językoznawców. Publikacja ta natomiast skierowana jest przede wszystkim do prawników, dlatego zadecydowano o zmianie tytułu.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) zajmuje się zagadnieniami z zakresu teorii i metodologii prawa, logiki prawniczej, a w szczególności sprawami polskiego języka prawnego i problemami poprawnego redagowania tekstów prawnych.