Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych
Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych - Jan Ciszewski

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-386-5
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 956
Rozmiar pliku: 10,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 199,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Jan Ciszewski w formacie PDF


Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, jak również konsekwencje procesu ciągłego dostosowywania polskich norm do prawa Unii Europejskiej.
Książka zawiera zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności, wykazy sądów zagranicznych, placówek dyplomatycznych i konsularnych. Dzięki temu jest cennym opracowaniem, poszukiwanym na rynku ze względu na całościowe ujęcie problematyki obrotu prawnego z zagranicą.
W celu ułatwienia stosowania poszczególnych aktów prawnych dążono do zamieszczenia możliwie szczegółowych informacji praktycznych o wzajemnych relacjach pomiędzy umowami międzynarodowymi, a także pomiędzy takimi umowami a aktami prawa europejskiego.
Autorem książki jest sędzia Jan Ciszewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości, autor wielu publikacji z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.