Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decy...
Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decy... - Alicja Czajkowska

Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decy...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-534-0
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 223
Rozmiar pliku: 6,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 129,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Alicja Czajkowska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami. Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, której przepisy omówiono w książce – ze szczególnym uwzględnieniem regulacji budzących wątpliwości w ich rozumieniu i stosowaniu. 
Publikacja ponadto zawiera: obszerne wprowadzenie obejmujące m.in. genezę imion i nazwisk, ich znaczenie, zagadnienia związane z nadaniem i zmianą wpisu imion i nazwisk do akt stanu cywilnego;
• opis postępowania administracyjnego dotyczącego samej procedury zmiany imion i wybrane przepisy związkowe;
• opinie Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczące zmiany imienia i nazwiska;
• zalecenia dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej;
• orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.
W obecnym wydaniu publikacji uzupełniono niektóre wzory decyzji, dodano opinie Rady Języka Polskiego, a także najnowsze orzecznictwo.

Książka jest adresowana do pracowników urzędów stanu cywilnego, pracowników organów administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się tematyką poruszaną w książce.

Alicja Czajkowska, radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z aktami stanu cywilnego, obywatelstwem polskim, zmianą imion i nazwisk; autorka opracowań o tej tematyce.