Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. Wydanie 1
Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. Wydanie 1 - Dariusz Felcenloben

Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-891-6
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 496
Rozmiar pliku: 6,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 139,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dariusz Felcenloben w formacie PDF Pozostałe formaty:


Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania to pierwsze opracowanie, w którym została przedstawiona problematyka procesu granicznego. W publikacji omówiono  zagadnienia prawne dotyczące obowiązującego, dwuetapowego administracyjnosądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego, w którym cechą charakterystyczną jest łączenie procedur administracyjnych z rozwiązaniami procesowymi typowymi dla prawa cywilnego. Szczegółowej analizie poddano poszczególne etapy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, z podkreśleniem tych jego elementów procesowych, które zarówno w praktyce, jak i orzecznictwie sądowoadministracyjnym są rozbieżnie interpretowane.
Książka zawiera także wzory pism i orzeczeń w sprawach ustalania granic nieruchomości.

Jej walorem jest szczegółowe i wieloaspektowe potraktowanie omawianych zagadnień.
Publikacja jest adresowana do pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zakresie, geodetów, sędziów, radców prawnych, adwokatów.
Dr Dariusz Felcenloben – adiunkt w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Specjalizuje się w tematyce prawnej dotyczącej geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami oraz administracji publicznej. Jest autorem publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom.

Kodeks cywilny 2011 - Sprawdź Komplet!