Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem - Inetta Jędrasik-Jankowska

Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-889-3
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 667
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
109,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem omawia wszystkie rodzaje emerytury nabywanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, a także ustawy – Karta Nauczyciela. Są to:
● emerytura powszechna dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. (tj. emerytura na zasadach obowiązujących przed reformą z 1998 r.),
● emerytura powszechna dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (tzw. I filar),
● okresowa i dożywotnia emerytura kapitałowa (tzw. II filar), 
● emerytura w niższym wieku emerytalnym,
● emerytura wcześniejsza,
● emerytura górnicza,
● emerytura kolejowa,
● emerytura nauczycielska.

W komentarzu uwzględniono również emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników, a także emerytury przyznawane żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji i pozostałych służb mundurowych. 
Poza emeryturami przysługującymi z systemu ubezpieczenia społecznego i z systemu zaopatrzenia społecznego zostały omówione emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które w okresie przejściowym zastąpiły dotychczasową emeryturę w niższym wieku emerytalnym.
Publikacja uwzględnia stan prawny na 1 czerwca 2011 r., tj. po ostatnich zmianach dotyczących otwartych funduszy emerytalnych i zasad nabywania prawa do emerytur kapitałowych (tzw. II filar).
Stan prawny na 1 czerwca 2011 roku.
W Publikacji omówiono:
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych
Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Informacje o autorkach:
Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego na tym Wydziale. Od wielu lat zajmuje się problematyką prawa ubezpieczenia społecznego, jest jednym z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Autorka między innymi podręcznika akademickiego Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego oraz wielu monografii i komentarzy, a także ekspertyz prawnych dla Sejmu, Senatu i Prezydenta RP z tego zakresu prawa.
Karina Jankowska – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczenia społecznego, a także prawa administracyjnego – w szczególności w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie (Francja). Przez kilka lat pracowała w Wojewódzkim i Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako asystent sędziego i referendarz sądowy. Aplikację radcowską ukończyła w 2005 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Jankowska Jordan Sp.p.

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »