Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz - Janusz Lewiński

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-793-3
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 284
Rozmiar pliku: 596,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 119,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Janusz Lewiński w formacie EPUB


W siódmym wydaniu publikacji Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zostały uwzględnione wszystkie zmiany wprowadzone do Kodeksu – zarówno przed opublikowaniem w 2008 r. tekstu jednolitego, jak i po jego opublikowaniu – w tym m.in. dokonane przez ustawę z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz przez ustawę z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W Komentarzu zostały uwzględnione i omówione także określone przepisy Kodeksu postępowania karnego, które wiążą się z odpowiednim stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz zmiany w przepisach wykonawczych. W książce zamieszczonorównież orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania w sprawach o wykroczenia. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, ale będzie także pomocna aplikantom oraz studentom.
Stan prawny na 1 kwietnia 2011 roku.
Janusz Lewiński od lat specjalizuje się w problematyce prawa o wykroczeniach; jest autorem wielu publikacji z tej dziedziny prawa. Był członkiem Komisji do Spraw Reformy Prawa przy Ministrze Sprawiedliwości oraz brał udział w opracowywaniu projektu Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.