Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Apelacja w postępowaniu cywilnym
Apelacja w postępowaniu cywilnym - Tadeusz Ereciński

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-595-1
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 254
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 129,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tadeusz Ereciński w formacie PDF


Apelacja w postępowaniu cywilnym jest opracowaniem, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od merytorycz-nych orzeczeń sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w publikacji wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, które wyjaśniają charakter prawny apelacji i problemy związane z jej stosowaniem.
Książka jest adresowana do sędziów, adwokatów, prokuratorów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Będzie także użyteczna dla osób, które bez pomocy profesjonalnych pełnomocników pragną zaskarżyć wyrok sądu pierwszej instancji.
Dla wygody czytelnika w aneksie zostały zamieszczone teksty dwóch przełomowych uchwał składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 1999 i 2008 r. analizowanych wnikliwie w treści publikacji. Obecne wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo. Uwzględniono również zmianę Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 3 maja 2012 r. i wprowadziła modyfikację sposobu wnoszenia apelacji oraz dodała możliwość wniesienia za-żalenia na orzeczenie kasatoryjne sądu drugiej instancji.
Tadeusz Ereciński – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej oraz ekspert Rady Europy; jest wybitnym cywilistą o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu han-dlowego.