Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałow...
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałow... - Tomasz Siemiątkowski

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałow...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-729-2
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 751
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 219,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz Siemiątkowski w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Niniejsza publikacja, stanowiąca drugi z czterech tomów cennego komentarza autorskiego do Kodeksu spółek handlowych, przygotowana została przez zespół Autorów, spośród których wszyscy wiążą zainteresowania naukowe z praktyką prawniczą (doradczą bądź orzeczniczą). Dzieło to łączy wiedzę teoretyczną i tę wynikającą z doświadczenia związanego z funkcjonowaniem spółek handlowych. Stanowi to jego bardzo istotny walor, znany już z bardzo dobrze przyjętej przez Czytelników, poprzedniej wersji sprzed dziesięciu lat, której niniejsze opracowanie stanowi  istotnie wzbogaconą i rozbudowaną kontynuację.
Książka jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauki prawa, jak i praktyki prawniczej: adwokatów, notariuszy, radców prawnych i sędziów, a także aplikantów i studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, menedżerskich oraz słuchaczy studiów podyplomo-wych związanych z problematyką spółek handlowych. Stanowi również istotną pomoc dla praktyków życia gospodarczego: inwestorów, członków zarządów, rad nadzorczych proku-rentów oraz innych menedżerów, którzy w pracy zawodowej wciąż stykają się z problematyką prawa spółek.
Autorzy komentarza są adwokatami, radcami prawnymi i sędziami.

Redaktorzy naukowi – prof. Tomasz Siemiątkowski i adw. Radosław Potrzeszcz – są senior partnerami w kancelarii:
GŁUCHOWSKI RODZIEWICZ SIEMIĄTKOWSKI ZWARA i PARTNERZY