Pozwolenie na budowę - Anna Ostrowska

Pozwolenie na budowę

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-706-1
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 368
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Anna Ostrowska w formacie PDF


W publikacji kompleksowo ujęto zagadnienia prawne dotyczące tej decyzji administracyjnej, m.in. przedstawiono prawne przesłanki uzyskania pozwolenia na budowę, poszczególne etapy procesu budowlanego, konsekwencje związane z naruszeniem reguł prawnych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu budowlanego, a także istotę samowoli budowlanej. Oprócz wszechstronnej analizy tej podstawowej instytucji prawa budowlanego, książka zawiera wiele uwag praktycznych. W obecnym wydaniu dokonano niezbędnych aktualizacji związanych ze zmieniającym się stanem prawnym, a także rozwojem doktryny i orzecznictwa.

Książka skierowana jest do sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, architektów, projektantów, inwestorów, pracowników administracji publicznej, a także przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Powinna również zainteresować każdego, kto zamierza przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej.