Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem
Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem - Jacek Ignaczewski

Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-076-5
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 117
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Jacek Ignaczewski w formacie PDF


Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem zrywa z dotychczasowym kanonem abstrakcyjnego komentowania przepisów w oderwaniu od konkretnych spraw, którym mają one służyć. Przeprowadzono w nim analizę porównawczą praktyki pod kątem, jaka ona jest, a jaka być powinna.
W pracy szczegółowo omówiono „krok po kroku” przebieg postępowania sądowego, przesłanki rozstrzygnięcia głównego i postanowień uzupełniających. Wiele miejsca poświęcono także problematyce wykonywania orzeczeń i ugód w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Uwzględniono przy tym nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującą od 13 sierpnia 2011 r., przewidującą odrębne postępowanie opiekuńcze o wykonanie kontaktów z dzieckiem.

Praca – poza nowatorskim komentarzem do spraw – zawiera też elementy klasycznego ko-mentarza do przepisów, a także szczegółowy i uporządkowany wybór komentatorskich tez Sądu Najwyższego. Dopełnieniem całości są wzory pism i orzeczeń.
Publikacja kierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych specjalizujących się w problematyce spraw rodzinnych. Pomocna może być także przedstawicie-lom nauki oraz studentom prawa.
Jacek Ignaczewski – wieloletni sędzia rodzinny, doradca Rzecznika Praw Dziecka, autor, współautor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych z zakresu prawa rodzinnego, ustroju sądownictwa i prawa cywilnego.