Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problemy stosowa...
Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problemy stosowa... - Tomasz Pietrzykowski

Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problemy stosowa...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-064-2
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 151
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz Pietrzykowski w formacie PDF


Tempo zmian przepisów współczesnego prawa czyni problemy intertemporalne nieodłączną częścią praktyki stosowania prawa. Ich powszechność oraz rzeczywiste znaczenie w praktyce prawniczej nie znajdują jednak dostatecznego odzwierciedlenia ani w piśmiennictwie, ani w edukacji prawniczej. Choć nie brak szczegółowych prac naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom intertemporalnym pojawiającym się na gruncie konkretnych aktów normatywnych lub dziedzin prawa, nie było dotychczas pracy, która stanowiłaby przystępne, użyteczne dla każdego prawnika przybliżenie ogólnych podstaw problematyki rozstrzygania wątpliwości pojawiających się na styku zmieniających się stanów prawnych.
Podstawy prawa intertemporalnego wypełniają tę lukę, dostarczając zwięzłego, całościowego omówienia głównych pojęć, zasad i sposobów rozwiązywania intertemporalnych problemów prawnych. Z tego względu stanowi doskonałą pomoc i wsparcie zarówno dla praktyków zajmujących się stosowaniem prawa, jak i dla przygotowujących się do tej roli aplikantów oraz studentów prawa.
Tomasz Pietrzykowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego; autor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą, w tym monografii Wsteczne działanie prawa i jego zakaz, Wyzwania moralne oraz Etyka w administracji publicznej (wspólnie z I. Bogucką); radca prawny; członek Komisji do Spraw Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. W latach 2005–2007 wojewoda śląski.