Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielsk...
Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielsk... - Iwona Długoszewska

Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielsk...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-320-9
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 371
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Iwona Długoszewska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


W prezentowanej publikacji kompleksowo omówiono problematykę przesłanek oraz skutków ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Dokonana w tym zakresie wykładnia przepisów prawa materialnego i procesowego, uwzględniająca dorobek przedstawicieli doktryny prawa rodzinnego, przedstawicieli teorii wychowania oraz psychologii rozwojowej i wychowawczej, uzupełniona została wynikami przeprowadzonych przez Autorkę badań empirycznych, jak również analizą prawnoporównawczą, tj. porównaniem polskich rozwiązań prawnych dotyczących ingerencji we władzę rodzicielską z analogicznymi regulacjami przyjętymi w niemieckim i rosyjskim systemie prawnym. Skorzystanie z interdyscyplinarnego spojrzenia na funkcjonowanie instytucji ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej miało na celu udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, gdzie przebiega granica między zakresem ich zastosowania.
Publikacja adresowana jest do szerszego grona Czytelników, w tym zwłaszcza do sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników naukowych, aplikantów, studentów, a także rodziców małoletnich dzieci.
Publikacja powstała pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Wandy Stojanowskiej.
Iwona Długoszewska – doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.