Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz - Paweł Pietkiewicz

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-740-7
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 276
Rozmiar pliku: 873,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Paweł Pietkiewicz w formacie PDF


Publikacja przedstawiająca nową instytucję w polskiej procedurze cywilnej, która umożliwia rozstrzygnięcie o roszczeniach różnych podmiotów w jednym  postępowaniu grupowym.
Komentarz zawiera cenne wskazówki dotyczące kluczowych zagadnień w postępowaniu grupowym – rodzajów roszczeń, których można dochodzić w tym postępowaniu, tworzenia i zmian w składzie grupy, przesłanek dopuszczalności postępowania, wymogu ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych, a także treści i granic prawomocności wyroku. Wnikliwą analizę poszczególnych przepisów o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – zarówno w kontekście unormowań Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych ustaw – poprzedza ogólna charakterystyka postępowania grupowego.
Książka adresowana jest do praktyków – przede wszystkim sędziów, radców prawnych i adwokatów występujących przed sądem w sprawach cywilnych, a także do aplikantów radcowskich i adwokackich.
Monika Rejdak – doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie, członek zespołu ds. problematyki konsumenckiej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Autorka specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym, a także materialnym.
Paweł Pietkiewicz – adwokat specjalizujący się w postępowaniach spornych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. W latach 2007–2008 był członkiem grupy roboczej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, prowadzącej prace nad projektem ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Jest także członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz przewodniczącym Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Stan prawny na 1 lutego 2011 roku.
Recenzent:
prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie