Strona główna » Księgarnia » Ryczałty w prawie podatkowym

Kategorie ebooków

Ryczałty w prawie podatkowym - Stanisław Bogucki

Ryczałty w prawie podatkowym

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-266-0
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 513
Rozmiar pliku: 11 MB
Zabezpieczenie: Brak
Nasza cena: 139,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Stanisław Bogucki w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Ryczałty w prawie podatkowym to pierwsze tego typu opracowanie na rynku wydawniczym, kompleksowo przedstawiające instytucję ryczałtów podatkowych. Jego wyjątkowość polega na tym, że w jednym miejscu zebrano i przedstawiono rozproszone po wielu aktach prawnych instytucje ryczałtu podatkowego. Taka metoda zaprezentowania zróżnicowanej problematyki ryczałtów podatkowych sprzyja nie tylko lepszemu jej poznaniu i zrozumieniu, ale także praktycznemu wykorzystaniu poszczególnych instytucji ryczałtu podatkowego dla dobra podatników w postępowaniach podatkowym, kontrolnym, a także sądowoadministracyjnym.
W toku prowadzonych rozważań Autorzy podjęli próbę rozstrzygnięcia najistotniejszych problemów prawnych związanych z poszczególnymi instytucjami ryczałtów podatkowych: ich charakteru, zasad funkcjonowania oraz kryteriów rozgraniczenia instytucji ryczałtu procesowego i materialnoprawnego.
W publikacji omówiono m.in.:
•zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
•zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
•zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
•ryczałt w podatku od towarów i usług,
•ryczałt w podatku tonażowym,
•ryczałt w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
•ryczałt w podatku dochodowym od osób prawnych,
•ryczałt w podatku od gier hazardowych.
Książka przeznaczona jest dla pełnomocników podatników, urzędników aparatu podatkowego i skarbowego, a także asystentów i aplikantów sądowych oraz studentów.
Stefan Babiarz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor monografii, komentarzy, a także artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz procedur podatkowych i postępowania sądowoadministracyjnego.
Stanisław Bogucki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego, cywilnego oraz procedur podatkowych.
Dr Anna Dumas - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur podatkowych, a także międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego.
Ryszard Pęk - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor komentarzy i artykułów z zakresu prawa podatkowego i procedur podatkowych.
Dr Sławomir Presnarowicz – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor monografii, komentarzy, a także artykułów i glos z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur podatkowych.
Dr Jowita Pustuł - doradca podatkowy, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów i glos z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur podatkowych.