Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Monografie Prawnicze » Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i inst...
Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i inst... - Arkadiusz Sobczyk

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i inst...

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-4928-2
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 332
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 119,00 zł
Nasza cena: 119,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Arkadiusz Sobczyk w formacie PDF


Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej. Książka podejmuje próbę analizy podstawowych instytucji prawa pracy, poszukując ich wyjaśnienia na tle katalogu praw i wolności człowieka. W tym także praw pracodawcy oraz praw osób wykonujących pracę, a niebędących pracownikami. Przeprowadzone tu rozważania są kontynuacją założeń przyjętych w pierwszym tomie. Niektóre rozdziały mają charakter wyłącznie naukowy, objaśniając aksjologiczne podstawy legislacji lub wskazując pożądany kierunek rozwoju. Inne – choć także teoretyczne – powinny jednak zainteresować praktyków prawa pracy. Powyższe dotyczy przede wszystkim teorii ochrony trwałości stosunku pracy oraz teorii równych praw i dyskryminacji. Ale doświadczeni praktycy znajdą w moim przekonaniu znacznie więcej. Szereg rozważań teoretycznych mimowolnie dostarcza uzasadnienia za często odmiennej od dominującej dziś wykładni prawa pracy, ale także prawa karnego. Z kolei wykazywane w książce aksjologiczne niespójności dostarczają w moim przekonaniu argumentów do zakwestionowania konstytucyjności niektórych regulacji.