Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Język niemiecki. Ćwiczenia - Monika von Basse

Język niemiecki. Ćwiczenia

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-361-3
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 220
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
7,50 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka „Język niemiecki. Ćwiczenia” przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego, jak i dla tych, które pragną znajomość tę sobie przypomnieć, utrwalić, sprawdzić czy przećwiczyć. Stanowi ona zbiór ćwiczeń (ponad 300) dotyczących wszystkich istotnych zagadnień gramatycznych pochodzących z różnych działów nauki o języku (np. morfologii, słowotwórstwa, składni, fleksji). Pierwsze siedem rozdziałów „Ćwiczeń” poświęcone jest poszczególnym częściom mowy (rzeczownik, przyimek, zaimek, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, czasownik), rozdział ósmy dotyczy składni, dziewiąty (Dodatek) zawiera bardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne o wyższym stopniu trudności (przeznaczone raczej dla osób średnio zaawansowanych). Ostatnie dwa punkty rozdziału Dodatek to ćwiczenia utrwalające zasady poprawnej pisowni w języku niemieckim (obejmujące również zmiany wprowadzone w sierpniu 2006 roku) oraz przykłady zadań testowych pojawiających się na egzaminach pisemnych sprawdzających znajomość języka niemieckiego (ZD, ZMP, DaF, DSH, TELC, matura). Ćwiczenia są bardzo ważną częścią nauki każdego języka obcego. Umożliwiają sprawdzenie nabytej wiedzy i utrwalanie jej. Zadania i ćwiczenia gramatyczne przedstawione w tej książce mają różnorodną formę (uzupełnianie, tłumaczenie, przekształcanie, dopasowywanie, krzyżówki, wykreślanki, rozsypanki itd.) oraz różny stopień trudności. Zawierają słownictwo podstawowe, najczęściej używane w codziennych sytuacjach, także potoczne. Rozwiązywanie ich może nie tylko przyczynić się do lepszej znajomości języka niemieckiego, lecz także sprawić wiele radości. Polecamy również e-book „Język niemiecki. Gramatyka”.

Spis treści

RZECZOWNIK

I Rodzaj rzeczownika 7

II Rodzajnik rzeczownika 9

III Liczba mnoga 12

IV Deklinacja rzeczownika 17

V Rzeczowniki złożone 21

VI Rekcja rzeczownika 23

VII Rzeczownik odprzymiotnikowy 23

PRZYIMEK

I Przyimki z dopełniaczem, celownikiem i biernikiem 24

II Przyimki miejsca 28

III Przyimki czasu 30

IV Przyimki określające przyczynę 31

V Przyimek „nach” 31

VI Pytania 32

VII Wyrażenia przyimkowe 33

ZAIMEK

I Zaimek osobowy 34

II Zaimek „es” 36

III Zaimek dzierżawczy 37

IV Zaimek zwrotny 39

V Zaimek wskazujący 40

VI Zaimek nieokreślony 41

VII Zaimek względny 42

VIII Zaimki – ćwiczenia podsumowujące 44

PRZYMIOTNIK

I Przymiotnik jako orzecznik 47

II Deklinacja przymiotnika 47

III Stopniowanie przymiotnika 51

IV Rekcja przymiotnika 53

V Przymiotnik – ćwiczenia podsumowujące 54

PRZYSŁÓWEK

I Stopniowanie przysłówka 57

II Wzmacnianie i osłabianie znaczenia 58

III Przysłówki miejsca 60

IV Przysłówki czasu 61

V Przysłówki sposobu 63

VI Przysłówki zaimkowe 65

LICZEBNIK

I Liczebniki główne 67

II Liczebniki porządkowe i ułamkowe 69

CZASOWNIK

I Czas teraźniejszy Präsens 71

II Czas przeszły złożony Perfekt 76

III Czas przeszły prosty Imperfekt (Präteritum) 82

IV Czas zaprzeszły Plusquamperfekt 87

V Czas przyszły Futur 88

VI Czasowniki zwrotne 90

VII Czasowniki złożone 93

VIII Czasownik „lassen” 97

IX Czasowniki modalne 99

X Imiesłowy (Partizip I, Partizip II) 102

XI Tryb rozkazujący (Imperativ) 103

XII Rekcja czasownika 105

XIII Strona bierna (Passiv) 107

XIV Tryb przypuszczający (Konjunktiv) 113

XV Mowa zależna (Indirekte Rede) 118

SKŁADNIA

I Szyk zdania 121

II Spójniki wieloczłonowe 123

III Partykuły 125

IV Negacja 127

V „zu” + bezokolicznik 130

VI Zdanie pytające (Fragesatz) 131

VII Zdanie podmiotowe (Subjektsatz) 133

VIII Zdanie dopełnieniowe (Objektsatz) 134

IX Zdanie przydawkowe względne (Relativsatz) 135

X Zdanie okolicznikowe celu (Finalsatz) 137

XI Zdanie okolicznikowe sposobu (Modalsatz/Instrumentalsatz) 140

XII Zdanie okolicznikowe przyczyny (Kausalsatz) 142

XIII Zdanie czasowe (Temporalsatz) 145

XIV Zdanie warunkowe (Konditionalsatz) 150

XV Zdanie skutkowe (Konsekutivsatz) 152

XVI Zdanie przyzwalające (Konzesivsatz) 153

XVII Zdanie przeciwstawne (Adversativsatz) 155

XVIII Zdanie porównawcze (Proportionalsatz) 156

DODATEK

I Nominalisierung/Verbalisierung 158

II Przydawka rozwinięta 160

III Dopowiedzenie (Apposition) 161

IV Gerundiv 163

V Zasady pisowni 164

VI Zadania testowe 169

Klucz do ćwiczeń 179

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »