Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Język niemiecki. Gramatyka - Monika von Basse

Język niemiecki. Gramatyka

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7898-362-0
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 228
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
7,50 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

 

 

Obszerne, najnowsze opracowanie gramatyki języka niemieckiego. Znajdziesz tu wyjaśnienia i komentarze do zagadnień gramatycznych oraz liczne przykłady. Książka przeznaczona dla uczniów, studentów oraz osób samodzielnie uczących się języka niemieckiego. Niezbędna pomoc w przygotowaniu do egzaminów językowych: matury, ZD, ZMP, DaF, TELC. Polecamy również e-book „Język niemiecki. Ćwiczenia”.

Spis treści

RZECZOWNIK

I Rodzaj rzeczownika 7

II Rodzajnik nieokreślony i określony 11

III Liczba mnoga 17

IV Deklinacja rzeczownika 20

V Rzeczowniki złożone 25

VI Rekcja rzeczownika 26

VII Rzeczownik odprzymiotnikowy 28

PRZYIMEK

I Przyimki z dopełniaczem 30

II Przyimki z celownikiem 32

III Przyimki z biernikiem 34

IV Przyimki z celownikiem lub biernikiem 35

V Przyimki miejsca 36

VI Przyimki czasu 41

VII Przyimki określające przyczynę 43

VIII Dwa znaczenia przyimka „nach” 44

IX Pytania 44

X Wyrażenia przyimkowe 46

ZAIMEK

I Zaimek osobowy 51

II Zaimek „es” 53

III Zaimek dzierżawczy 54

IV Zaimek zwrotny 56

V Zaimek wskazujący 57

VI Zaimek nieokreślony 60

VII Zaimek względny 63

VIII Zaimek pytający 64

PRZYMIOTNIK

I Przymiotnik jako orzecznik 66

II Deklinacja przymiotników 66

III Stopniowanie przymiotników 69

IV Rekcja przymiotników 72

V Przedrostki i przyrostki 77

PRZYSŁÓWEK

I Stopniowanie przysłówków 79

II Stopniowanie znaczenia za pomocą przysłówków 80

III Przysłówki miejsca 81

IV Przysłówki czasu 84

V Przysłówki modalne 86

VI Przysłówki zaimkowe 86

LICZEBNIK

I Liczebniki główne 88

II Liczebniki porządkowe 89

III Liczebniki ułamkowe 91

IV Pozostałe formy liczebników 91

CZASOWNIK

I Czas teraźniejszy – Präsens 92

II Czas przeszły złożony – Perfekt 97

III Czas przeszły prosty – Präteritum (Imperfekt) 101

IV Czas zaprzeszły – Plusquamperfekt 105

V Czas przyszły – Futur I 106

VI Czas przyszły – Futur II 107

VII Czasowniki zwrotne 108

VIII Czasowniki złożone 111

IX Czasownik „lassem” 116

X Czasowniki modalne 117

XI Imiesłowy Partizip I, Partizip II 125

XII Tryb rozkazujący – Imperativ 128

XIII Rekcja czasownika 129

XIV Strona bierna – Passiv 132

XV Tryb przypuszczający – Konjunktiv 138

XVI Mowa zależna – Indirekte Rede 146

SKŁADNIA

I Szyk zdania 149

II Spójniki wieloczłonowe 153

III Partykuły 153

IV Negacja 156

V „zu” + bezokolicznik 158

VI Zdanie pytające – Fragesatz 159

VII Zdanie podmiotowe – Subjektsatz 162

VIII Zdanie dopełnieniowe – Objektsatz 163

IX Zdanie przydawkowe względne – Relativsatz 164

X Zdanie okolicznikowe celu – Finalsatz 166

XI Zdanie okolicznikowe sposobu – Instrumentalsatz/Modalsatz 168

XII Zdanie okolicznikowe przyczyny – Kausalsatz 170

XIII Zdanie czasowe – Temporalsatz 171

XIV Zdanie warunkowe – Konditionalsatz 177

XV Zdanie skutkowe – Konsekutivsatz 178

XVI Zdanie przyzwalające – Konzesivsatz 179

XVII Zdanie przeciwstawne – Adversativsatz 181

XVIII Zdanie porównawcze – Proportionalsatz 182

DODATEK

I Zamiana wyrażeń rzeczownikowych na czasownikowe i czasownikowych na rzeczownikowe 183

II Przydawka rozwinięta 187

III Dopowiedzenie 188

IV Gerundiv 190

ZASADY POPRAWNEJ PISOWNI I ORTOGRAFIA

1. Pisownia małą i wielką literą 191

2. Wyrazy pochodzenia obcego 191

3. Pisownia łączna i rozdzielna 192

4. Podział wyrazów na sylaby 192

5. Spółgłoska ß/SS 193

6. Trzy jednakowe litery 193

7. Apostrof 193

8. Łącznik 193

II INTERPUNKCJA

1. Kropka 194

2. Przecinek 194

3. Znak zapytania 195

4. Wykrzyknik 195

5. Dwukropek 196

6. Cudzysłów 196

7. Nawias 196

Połączenia czasownikowo-rzeczownikowe 197

Rekcja czasownika 199

Rekcja przymiotnika 211

Czasowniki nieregularne 215

Słowniczek terminów gramatycznych 223

Bibliografia 223

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »