Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Składowanie odpadów na składowiskach
Składowanie odpadów na składowiskach - Piotr Manczarski

Składowanie odpadów na składowiskach

Wydawnictwo: Verlag Dashofer Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7537-107-9
Język: Polski
Data wydania: 30 listopada 2012
Liczba stron: 42
Rozmiar pliku: 795 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 23,37 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Manczarski w formacie PDF


Tematyka

Składowanie odpadów na składowiskach jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą unieszkodliwiania odpadów stałych.

Współczesne wymogi ochrony środowiska oraz sanitarne narzucają konieczność budowy i eksploatacji składowiska w sposób ograniczający do minimum emisję zanieczyszczeń. Z tego względu nastąpiła zdecydowana zmiana przy wyborze miejsca dla składowiska i warunków jego budowy.

Publikacja przedstawia obowiązki, jakie musi wypełniać zarządzający składowiskiem. Prezentuje procedury wyboru optymalnej lokalizacji składowiska, które są podstawowym elementem do jego prawidłowego funkcjonowania.

 

Korzyści

  • prezentuje obowiązki zarządzającego składowiskiem
  • przedstawia informacje na temat rodzaju odpadów, które mogą być unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych
  • zawiera wykaz odpadów których nie wolno składować na składowisku odpadów komunalnych
  • omawia procedury wyboru lokalizacji składowiska
  • przedstawia układ funkcjonalny nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych
  • prezentuje techniczne rozwiązania służące odgazowaniu składowisk

Spis treści

1. Składowanie odpadów
2. Przeznaczenie i lokalizacja składowiska
3. Funkcjonowanie składowiska
4. Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych – zagadnienia techniczno-technologiczne
5. Powstawanie biogazu na składowiskach odpadów komunalnych
6. Oddziaływanie biogazu na środowisko
7. Techniczne metody ujmowania i wykorzystania gazu składowiskowego