Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych
Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych - Jan Jerzmański

Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych

Wydawnictwo: Verlag Dashofer Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7537-111-6
Język: Polski
Data wydania: 30 listopada 2012
Liczba stron: 42
Rozmiar pliku: 198 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 23,37 zł
Wybrany format: Ebook  - Jan Jerzmański w formacie PDF


Tematyka

Na początku 2012 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spowodowały istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Trwają również prace nad nową Ustawą o odpadach, która wprowadzi kolejną rewolucję w gospodarce odpadami.

Publikacja prezentuje przydatne informacje dla osób zajmujących się gospodarką odpadami. Przedstawia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Korzyści

- porusza problematykę obowiązków i uprawnień jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
- przedstawia przepisy dotyczące planów gospodarki odpadami
- omawia zasady prowadzenia rejestru działalności regulowanej
- przedstawia metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- prezentuje nowe definicje, jakie przewiduje nowa Ustawa o odpadach
- omawia sposoby wyboru podmiotu do budowy, utrzymania lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych