Strona główna » Księgarnia » Audiobooki » Duchowość » Nowe Przymierze, Pismo Święte Nowego Testamentu
Nowe Przymierze, Pismo Święte Nowego Testamentu - Opracowanie zbiorowe , Karol Dziwior

Nowe Przymierze, Pismo Święte Nowego Testamentu

Wydawnictwo: Logos Media
ISBN: 978-83-63837-14-3
Język: Polski
Data wydania: 30 października 2012
Czas: 25 godz. 39 min.
Rozmiar pliku: 707,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 9,90 zł
Wybrany format: Audiobook  - Opracowanie zbiorowe , Karol Dziwior w formacie MP3 Pozostałe formaty:


 

Nowy, literacki przekład Pisma Świętego opracowany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Wydanie drugie. Czyta: Karol Dziwior.

Cechą przekładu jest współczesny język, pozbawiony archaizmów oraz niezrozumiałych terminów teologicznych. Podstawą prac przekładowych był tekst i aparat krytyczny zawarty w 27. wydaniu Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda. Do tekstu głównego przekładu włączono jednak kilkanaście wariantów występujących w „Tekście większościowym” oraz dwa warianty występujące w „Tekście przyjętym”.

Spis treści

 

Ewangelia według św. Mateusza

Ewangelia według św. Marka

Ewangelia według św. Łukasza

Ewangelia według św. Jana

Dzieje Apostolskie

List św. Pawła do Rzymian

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian

Drugi List św. Pawła do Koryntian

List św. Pawła do Galacjan

List św. Pawła do Efezjan

List św. Pawła do Filipian

List św. Pawła do Kolosan

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan

Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan

Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza

List św. Pawła do Tytusa

List św. Pawła do Filemona

List do Hebrajczyków

List św. Jakuba

Pierwszy List św. Piotra

Drugi List św. Piotra

Pierwszy List św. Jana

Drugi List św. Jana

Trzeci List św. Jana

List św. Judy

Objawienie św. Jana