Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
LEKSYKON RESOCJALIZACJI - Anetta Jaworska

LEKSYKON RESOCJALIZACJI

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 978-83-7850-132-9
Język: Polski
Data wydania: 11 października 2012
Liczba stron: 410
Rozmiar pliku: 11,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
60,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

 

Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Książka zawiera także przegląd teorii oraz zagadnień definicyjnych związanych z resocjalizacją. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej, w zakresie której wyszczególniono hasła dotyczące resocjalizacji określonych kategorii skazanych, takich jak osoby: starsze, niepełnosprawne, niebezpieczne, uzależnione czy skazane za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii, w tym terapii niekonwencjonalnych, takich jak joga, ekologia, żagloterapia czy sztuka.

Książka stanowi skompensowane podsumowanie dotychczasowych dociekań teoretycznych i empirycznych autorki dotyczących zagadnienia resocjalizacji i silnie powiązanych z nią dziedzin, takich jak patologie społeczne, kryminologia, profilaktyka społeczna czy penitencjarystyka. Większość haseł zawartych w tym tomie powstała na skutek nie tylko przeglądu literatury, ale także badań empirycznych.

Celem zbioru jest dostarczenie Czytelnikowi skompensowanego studium wiedzy o resocjalizacji i powiązanej z nią problematyce. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne, co ma za zadanie ułatwić zainteresowanemu odbiorcy dotarcie do obszerniejszych prac naukowych omawiających poruszane zagadnienia. Przypisy do tekstu, obok literatury polsko- i anglojęzycznej, zawierają także odniesienie do artykułów i monografii autorki omawiających szerzej prezentowane zagadnienia.

Spis treści

 

Wprowadzenie; 7

Agresja i jej przeciwdziałanie; 9

Agresja – pojęcie i podział; 14

Agresja – teorie rozwoju zachowań agresywnych; 21

Aksjologia resocjalizacji; 25

Autoagresja i jej przeciwdziałanie; 30

Dewiacje społeczne młodzieży; 39

Diagnoza w resocjalizacji; 44

Historia re? eksji resocjalizacyjnej; 55

Historia resocjalizacji instytucjonalnej w Polsce; 61

HIV i AIDS; 71

Kara pozbawienia wolności; 79

Kary i nagrody w resocjalizacji penitencjarnej; 83

Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich; 88

Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców resocjalizacyjnych; 92

Kurator sądowy; 97

Mediacja w resocjalizacji; 107

Metodologia badań w resocjalizacji; 117

Metodyka resocjalizacji; 123

Niedostosowanie społeczne – etiologia; 133

Niedostosowanie społeczne – pojęcie; 140

Niedostosowanie społeczne – stan osobowości; 144

Niedostosowanie społeczne – symptomatologia; 152

Niedostosowanie społeczne – typologie; 157

Podkultura przestępcza; 163

Pomoc postpenitencjarna; 169

Probacja; 176

Profilaktyka zachowań ryzykownych; 181

Prostytucja nieletnich; 187

Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie; 191

Przemoc w szkole i jej przeciwdziałanie; 201

Przestępczość kobiet – rozmiary zjawiska; 211

Przestępczość nieletnich; 218

Przestępstwa internetowe; 223

Resocjalizacja – definiowanie pojęcia; 225

Resocjalizacja humanistyczno-egzystencjalna; 229

Resocjalizacja kobiet; 237

Resocjalizacja nieletnich – formy instytucjonalne; 242

Resocjalizacja nieletnich – tendencje europejskie; 249

Resocjalizacja penitencjarna – aspekty negatywne; 259

Resocjalizacja penitencjarna przestępców niebezpiecznych; 270

Resocjalizacja penitencjarna przestępców uzależnionych; 273

Resocjalizacja penitencjarna – rola służby więziennej; 281

Resocjalizacja penitencjarna – struktura organizacyjna; 287

Resocjalizacja – podstawy teoretyczne; 293

Resocjalizacja skazanych za przestępstwa seksualne; 302

Resocjalizacja sprawców zabójstw; 305

Resocjalizacja więźniów w wieku senioralnym i niepełnosprawnych; 314

Rola edukacji ekologicznej w resocjalizacji; 318

Rola edukacji w resocjalizacji instytucjonalnej; 323

Rola kultury ? zycznej w resocjalizacji; 327

Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej; 336

Rola religii w resocjalizacji penitencjarnej; 343

Rola społeczeństwa w resocjalizacji – reedukacja inkluzyjna; 348

Rola sztuki w resocjalizacji penitencjarnej; 353

Rola wolontariatu w resocjalizacji; 361

Samobójstwa – rozpoznawanie i przeciwdziałanie; 369

System dozoru elektronicznego w resocjalizacji; 377

Teleologia resocjalizacji; 381

Terapie pedagogiczne w resocjalizacji; 386

Terapie w resocjalizacji – arteterapia; 388

Terapie w resocjalizacji – biblioterapia; 393

Terapie w resocjalizacji – filmoterapia (audiowizoterapia); 396

Terapie w resocjalizacji – muzykoterapia; 399

Terapie w resocjalizacji – socjoterapia; 403

Terapie w resocjalizacji – teatroterapia; 406

Terapie w resocjalizacji – terapie niekonwencjonalne; 411

Trapie w resocjalizacji – żagloterapia; 415

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »