Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą
Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą - Antoni Jeżowski

Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5257-4
Język: Polski
Data wydania: 25 października 2012
Liczba stron: 518
Rozmiar pliku: 9,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Antoni Jeżowski w formacie PDF


Tematyka tej unikatowej na polskim rynku publikacji dotyczącej ekonomiki oświaty koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zamieszcza też wnioski i konkluzje z oryginalnych rodzimych badań realizowanych w ramach międzynarodowych i polskich programów badawczych, w tym także rezultaty badań własnych.

Publikacja ma na celu:
  • przybliżyć polskiemu czytelnikowi obszary badawcze intensywnie rozwijającej się na świecie nowej specjalności ekonomicznej - ekonomiki edukacji - i pokazać w zarysie największe jej dokonania,
  • ukazać niekwestionowane osiągnięcia polskich naukowców w zakresie ekonomiki edukacji po to, by w miarę szybko znalazły zastosowanie w naszej praktyce oświatowej,
  • dowieść, że występują zależności między nakładami na edukację a jej efektami, pod warunkiem że jak największa część nakładów będzie przeznaczona na bezpośrednią edukację,
  • wykazać, że efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od dyrektora szkoły, jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania finansami publicznymi,
  • ukazać zależności między efektywnością edukacji a jej wpływem na kapitał ludzki i społeczny w Polsce.
  • Adresaci:

    Książka adresowana jest do osób zarządzających oświatą, dyrektorów szkół, studentów ekonomii jako podręcznik do przedmiotu ekonomika oświaty i słuchaczy podyplomowych studiów zarządzania w oświacie.

Spis treści

Wstęp 7
Część I. System edukacji 43
Rozdział 1. Organizacja systemu oświaty 45
Rozdział 2. Organy prowadzące szkoły 60
Rozdział 3. Sieć szkół 74
Rozdział 4. Edukacja dla rynku pracy 90
Rozdział 5. Pomiar efektów edukacyjnych 110
Część II. Nauczyciele 163
Rodział 6. Zawód: nauczyciel 165
Rodział 7. Wynagrodzenie nauczycieli 204
Rodział 8. Dyrektor szkoły 229
Część III. Finansowanie zadań oświatowych 259
Rozdział 9. Dystrybucja środków publicznych 261
Rozdział 10. Dotacje, bony, granty, vouchery 294
Rozdział 11. Wydatki bieżące i ich struktura 348
Rozdział 12. Jednostkowe koszty usług oświatowych 382
Część IV. Suplement po latach 423
Rozdział 13. Problemy z finansowaniem zadań oświatowych 425
Literatura 483
Summary 517