Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawa lekarza. Zarys problematyki - Stefan Poździoch

Prawa lekarza. Zarys problematyki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5276-5
Język: Polski
Data wydania: 30 października 2012
Liczba stron: 254
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,00 zł
Nasza cena:
49,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. .. Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specyfi ką udzielanych świadczeń zdrowotnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza, tylko i wyłącznie mu przysługujących, m.in.: prawo do swobodnego podejmowania decyzji przy wyborze metody i sposobu leczenia, prawo do przeprowadzenia eksperymentu medycznego, prawo do niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta, prawo do powstrzymania się w określonych sytuacjach od świadczeń medycznych niezgodnych z sumieniem lekarza. .. Dla lekarzy przydatne będzie również zapoznanie się z kolejnymi kilkudziesięcioma prawami związanymi z formalną stroną wykonywania zawodu, np. z odbywaniem szkoleń specjalizacyjnych, procedurą postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innymi kwestiami.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 11
Rozdział 1 Prawa lekarza w systemie prawnym 21
1.1. Uwagi wstępne 21
1.2. Dwojaki charakter praw lekarza 23
1.3. Prawa lekarza zawarte w powszechnie obowiązujących regulacjach polskich 26
1.4. Prawa lekarza wynikające z regulacji międzynarodowych 38
1.5. Prawa lekarza związane z wykonywaniem zawodu 44
1.6. Prawa lekarza a prawa pacjenta 50
Rozdział 2 Rozwój praw lekarza w ustawodawstwie polskim 61
2.1. Uwagi wstępne 61
2.2. Prawa lekarza w świetle ustawodawstwa II RP 63
2.3. Prawa lekarza w regulacjach prawnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (w latach 1945-1989) 77
2.4. Nowe regulacje w zakresie praw lekarza przyjęte po 1989 r. 85
Rozdział 3 Prawa lekarza w świetle ustaw o zawodzie lekarza i o izbach lekarskich 91
3.1. Prawa lekarza związane z formalną stroną wykonywania zawodu 91
3.2. Prawa lekarza ściśle związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 124
Rozdział 4 Prawa lekarza w świetle innych ustaw dotyczących ochrony zdrowia 147
4.1. Ogólna charakterystyka ustaw 147
4.2. Prawa ogółu lekarzy zawarte w ustawach szczególnych 152
4.3. Prawa przysługujące niektórym szczególnym grupom i kategoriom lekarzy 185
Rozdział 5 Prawa lekarza w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej 203
5.1. Wkład środowiska lekarskiego w zakresie praw lekarza 203
5.2. Normatywny charakter zasad etyki lekarskiej 205
5.3. Prawa lekarza w świetle obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej 208
Rozdział 6 Prawa lekarza a praktyka działania 221
6.1. Ograniczenia praw podmiotowych 221
6.2. Zobowiązania lekarza a uprawnienia osób leczonych 223
6.3. Prawa lekarza a rozwój nauki i techniki 231
6.4. Rola orzecznictwa sądów powszechnych i lekarskich w przedmiocie praw lekarza 234
Wybrane orzeczenia sądowe 241
Ważniejsze akty prawne 245
Bibliografia 249

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »