Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia - Katarzyna Kolasa

Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5281-9
Język: Polski
Data wydania: 31 października 2012
Liczba stron: 240
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,00 zł
Nasza cena:
49,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
.. Rosnace potrzeby zdrowotne spoleczenstwa zwiazane z wydluzaniem sie zycia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowia dzis problem wobec niewystarczajacych srodków w budzecie ochrony zdrowia. Kogo leczyc w pierwszej kolejnosci? Czyje potrzeby sa wazniejsze, a czyje mniej wazne? Odpowiadajac na te pytania, nalezy znalezc kompromis miedzy dazeniem do dwóch rozbieznych celów: efektywnosci oraz równosci i sprawiedliwosci spolecznej. .. Ksiazka poswiecona jest poszukiwaniu sposobów realizacji optymalnej alokacji zasobów w sektorze ochrony zdrowia, zgodnie z oczekiwaniami spolecznymi. Omówiono w niej miedzy innymi: ekonomiczne i nieekonomiczne kryteria rozdzialu srodków na swiadczenia zdrowotne, modele poszukiwania optymalnej alokacji zasobów, rozwiazania wdrazane przez kraje stosujace transparentne podejscie do rozdzialu srodków na swiadczenia zdrowotne, wyniki badan przeprowadzonych wsród reprezentantów zawodów medycznych na temat ich preferencji wobec kryteriów alokacyjnych. .. Publikacja jest przeznaczona dla menedzerów podmiotów leczniczych i NFZ oraz pracowników administracji samorzadowej i panstwowej podejmujacych decyzje o zasadach funkcjonowania i ksztalcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zainteresuje takze studentów takich kierunków, jak zarzadzanie, zdrowie publiczne czy ekonomia. Moze równiez stanowic inspiracje do podjecia dialogu spolecznego na temat zasad i wartosci, z którymi procesy decyzyjne w polskim systemie ochrony zdrowia powinny pozostawac w zgodzie.

Spis treści

O autorce 11
Wstęp 13
Rozdział 1. Alokacja na rynku ochrony zdrowia - podstawowe pojęcia 17
1.1. Wprowadzenie 17
1.2. Modele jednobiegunowe 22
1.2.1. Model równości 22
1.2.2. Model efektywności 22
1.3. Modele dwubiegunowe 23
1.3.1. Model równość - efektywność 23
1.3.2. Model efektywność - równość 23
1.3.3. Model egalitarny 24
1.4. Podsumowanie 25
Rozdział 2. Modele jednobiegunowe - równości i egalitarny 26
2.1. Wprowadzenie 26
2.2. Idea równości i sprawiedliwości społecznej jako kryterium optymalnej alokacji zasobów 26
2.2.1. Definicja równości 27
2.2.2. Definicja sprawiedliwości społecznej 27
2.2.3. Optymalna alokacja zasobów według kryterium równości 29
2.2.3.1. Wprowadzenie 29
2.2.3.2. Model optymalnej alokacji zasobów według kryterium równości dostępu 32
2.2.3.3. Model optymalnej alokacji budżetu względem potrzeb zdrowotnych 37
2.2.3.3.1. Model optymalnej alokacji względem początkowego stanu zdrowia 39
2.2.3.3.2. Model optymalnej alokacji względem zdolności do poprawy zdrowia 40
2.2.3.4. Model optymalnej alokacji względem równości końcowego stanu zdrowia 43
2.3. Podsumowanie 44
Rozdział 3. Model jednobiegunowy - efektywność 49
3.1. Wprowadzenie 49
3.2. Zasada efektywności jako kryterium optymalnej alokacji zasobów 50
3.2.1. Definicja efektywności 50
3.2.2. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z ekonomiką dobrobytu 51
3.2.2.1. Przedmiot optymalizacji według ekonomii dobrobytu 51
3.2.2.2. Model optymalnej alokacji według ekonomii dobrobytu 55
3.2.2.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji według ekonomii dobrobytu - analiza kosztów i korzyści 58
3.2.2.3.1. Podstawowe założenia analizy kosztów i korzyści 58
3.2.2.3.2. Reguła kompensacji 59
3.2.2.3.3. Metody wartościowania wyników zdrowotnych 60
3.2.2.3.4. Podsumowanie - przyszłość analizy kosztów i korzyści 62
3.2.3. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z ekstrawelfaryzmem 63
3.2.3.1. Przedmiot efektywności według ekstrawelfaryzmu 63
3.2.3.2. Model optymalnej alokacji według ekstrawelfaryzmu 66
3.2.3.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji według ekstrawelfaryzmu - analiza efektywności kosztowej 67
3.2.3.3.1. Podstawowe założenia analizy efektywności kosztowej 67
3.2.3.3.2. Podobieństwa i różnice między analizą kosztów i korzyści a analizą efektywności kosztowej 69
3.2.4. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z teorią zdolności 70
3.2.4.1. Przedmiot optymalizacji w teorii zdolności 70
3.2.4.2. Model optymalnej alokacji w teorii zdolności 72
3.2.4.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji w teorii zdolności 72
3.3. Podsumowanie 73
Rozdział 4. Modele dwubiegunowe 76
4.1. Wprowadzenie 76
4.2. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności i równości 77
4.2.1. Przedmiot optymalizacji. Istota konfliktu między równością a efektywnością 77
4.2.2. Model optymalnej alokacji według kryterium równość - efektywność 80
4.2.2.1. Metody realizacji modelu równość - efektywność 82
4.2.2.1.1. Funkcja dobrobytu 82
4.2.2.1.2. Model rangowania QALY 90
4.2.2.1.3. Model Norda 92
4.2.2.1.4. Teoria sprawiedliwego rozdziału 96
4.2.2.1.5. Analiza porównawcza metod realizacji modelu równość - efektywność 99
4.2.3. Model efektywność - równość 103
4.2.3.1. Metody realizacji modelu efektywność - równość 104
4.2.3.1.1. Model stratyfikacji Coyle'a 104
4.2.3.1.2. Model ceny opartej na wartości 107
4.2.3.1.3. Analiza porównawcza metod realizacji modelu efektywność - równość 108
4.3. Podsumowanie 113
Rozdział 5. Algorytm decyzyjny 117
5.1. Wprowadzenie 117
5.2. Modele optymalnej alokacji zasobów na rynku ochrony zdrowia 118
5.2.1. Model równości 118
5.2.2. Model efektywności 119
5.2.3. Model równość - efektywność 119
5.2.4. Model efektywność - równość 120
5.2.5. Model egalitarny 120
5.3. Algorytm decyzyjny umożliwiający wybór modelu alokacji zasobów 121
Rozdział 6. Przykładowe rozwiązania z krajów rozwiniętych 127
6.1. Wprowadzenie 127
6.2. Szwecja 128
6.2.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? 128
6.2.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? 129
6.2.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? 133
6.2.3.1. Model transparentnej priorytetyzacji 135
6.2.3.2. Skoordynowane programy opieki medycznej 136
6.2.3.3. Model kolejki 138
6.3. Dania 140
6.3.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? 140
6.3.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? 140
6.3.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? 140
6.4. Finlandia 141
6.4.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? 141
6.4.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? 141
6.4.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? 141
6.5. Norwegia 142
6.5.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? 142
6.5.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? 142
6.5.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? 142
6.6. Program Medicaid w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych 143
6.6.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? 143
6.6.2. Jakie kryteria alokacji wybrano? 144
6.6.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? 144
6.7. Anglia i Walia 146
6.7.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia? 146
6.7.2. Jakie kryteria alokacji wybrano oraz jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia? 146
6.8. Podsumowanie 150
6.9. Wnioski dla Polski 151
Rozdział 7. Preferencje społeczne względem zasad alokacji w sektorze świadczeń zdrowotnych w Polsce - wyniki badania "Opinie pielęgniarek o trudnych decyzjach w ochronie zdrowia" 153
7.1. Wprowadzenie 153
7.2. Metody badawcze 154
7.3. Kwestionariusz badawczy 155
7.3.1. Część pierwsza 155
7.3.2. Część druga 155
7.3.2.1. Eksperyment 1 156
7.3.2.2. Eksperyment 2 157
7.3.2.3. Eksperyment 3 159
7.3.2.4. Eksperyment 4 161
7.3.3. Część trzecia badania 165
7.4. Analiza statystyczna 165
7.5. Wyniki badania 168
7.5.1. Eksperyment 1 169
7.5.2. Eksperyment 2 173
7.5.3. Eksperyment 3 177
7.5.4. Eksperyment 4 183
7.6. Dyskusja 186
7.6.1. Wnioski końcowe 186
7.6.2. Preferencje polskich pielęgniarek w świetle innych badań naukowych nad alokacją zasobów na rynku ochrony zdrowia 193
7.6.3. Preferencje polskich pielęgniarek a zapisy prawne regulujące alokację zasobów na rynku ochrony zdrowia 195
7.7. Podsumowanie 199
Zakończenie 201
Bibliografia 207
Załącznik 217

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »