Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Samouczek języka angielskiego dla średnio zaawansowanych - Dorota Olszewska

Samouczek języka angielskiego dla średnio zaawansowanych

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7774-496-3
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 284
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
10,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Podręcznik do samodzielnej nauki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą porozmawiać po angielsku na aktualne tematy, studentów uczęszczających na lektoraty z języka angielskiego, przygotowujących się do matury oraz egzaminu FCE, tych, którzy uczyli się już angielskiego i pragną przypomnieć sobie ten język. Samouczek przedstawia autentyczne dialogi związane z różnymi sytuacjami codziennymi, zawiera współczesne teksty o tematyce społecznej, ekologicznej, edukacyjnej, informatycznej i turystycznej, prezentuje wyrażenia i zwroty potoczne z ostatnich lat. Książka zawiera dużą liczbę ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych (z kluczem odpowiedzi), słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski. Zagadnienia gramatyczne zostały wyjaśnione prosto i przejrzyście.

Spis treści

Chapter I Media 7

Gramatyka: czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs), operatory, tworzenie pytań ogólnych, krótkie odpowiedzi, Question tags, powtórzenie czasów teraźniejszych (Prezent Simple, Present Continuous, Present Perfect, Prezent Perfect Continuous), tryb rozkazujący (Imperative); Let’s talk! I love her, I hate him stative verbs.

Chapter II Education and work 32

Gramatyka: powtórzenie czasów przeszłych (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous); Articles (indefinite, definite), Some, Any, No; wyrazy złożone (Compounds) Let’s talk! used to/would, be used to, get used to; one/ones.

Chapter III Health 61

Gramatyka: Future: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous; mówienie o przyszłości za pomocą Present Simple i Present Continuous; wyrażenia I’m going to, I’m about to; Zaimki nieokreślone: much, many, some, any, each, every, none, neither, either, all, few. A few. Little, a little; Compounds. Let’s talk! it’s high time, shall/will.

Chapter IV Social and personal problems 87

Gramatyka: Gerund and infinitive, Pytania szczegółowe, cardinal numbers, ordinal numbers; Let’s talk! Dates, “Approximate” words, Comparisons.

Chapter V Environmental protection 111

Gramatyka: zdania warunkowe – conditionals (0, I, II, III, typ mieszany); Zaimki nieokreślone: other, another, each other Let’s talk! Supposing that, Providing that, On condtion that – czyli czym można zastąpić If; Do you mind?, Would you mind?

Chapter VI Women and men 130

Gramatyka: Modal verbs.

Chapter VII Free time 152

Gramatyka: Reported speech and direct speech: statements and questions; main clauses, relative clauses: defining and non – defining clauses. Let’s talk! Could you tell me…? – pytania pośrednie; I suggest you… – requests, orders, suggestions.

Chapter VIII The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 174

Gramatyka: Passive voice – strona bierna; Konstrukcje bezokolicznikowe w stronie biernej. Let’s talk! I have my party organized by... – Causative Form.

Tłumaczenia dialogów i tekstów 190

Klucz do ćwiczeń 223

Dodatek leksykalny 238

Czasowniki nieregularne 242

Słowniczek terminów gramatycznych 247

Słownik angielsko-polski 249

Słownik polsko-angielski 264

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »