Strona główna » Księgarnia » eBooki » Języki obce » Włoski » Język włoski - samouczek
Język włoski - samouczek - Kamila Zimecka

Język włoski - samouczek

Wydawnictwo: Literat
ISBN: 978-83-7774-491-8
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 276
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 10,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Kamila Zimecka w formacie PDF


Podręcznik do samodzielnej nauki pomaga w opanowaniu języka włoskiego na podstawowym poziomie, niezbędnym do porozumiewania się w codziennych oraz okazjonalnych sytuacjach życiowych. Krok po kroku, opierając się na licznych, przejrzystych przykładach, tłumaczy kolejne trudności gramatyczne. Zawiera typowe dialogi o różnorodnej tematyce (wraz tłumaczeniami), niezbędne słownictwo, zagadnienia gramatyczne, ćwiczenia z kluczem oraz słownik włosko-polski i polsko-włoski.

Spis treści

Capitolo I Come ti chiami? 11

Gramatyka: zaimki osobowe, czasowniki posiłkowe essere i avere, tworzenie przeczeń

Capitolo II Qual è il tuo piatto preferito? 19

Gramatyka: czas teraźniejszy, czasownik piacere, zaimki pytające: che cosa, chi, dove

Capitolo III A scuola 29

Gramatyka: rodzajnik określony, nieokreślony i cząstkowy, liczba mnoga rzeczowników, czasowniki imparare, studiare, insegnare

Capitolo IV Questo è il mio appartamento 40

Gramatyka: zaimki wskazujące questo i quello, przyimki, preposizioni articolate

Capitolo V Come è la tuo familia? 47

Gramatyka: czasowniki andare, venire i sapere, zaimki dzierżawcze

Test I 56

Capitolo VI Facciamo la spesa 58

Gramatyka: di che cosa hai bisogno, che ti serve, che ti occorre, czasownik modalny dovere, przyimek per, formy tanto, molto, poco, troppo

Capitolo VII Il Tempo passa velocemente 66

Gramatyka: nazwy miesięcy, liczebniki główne, czasowniki rimanere, dare, określanie czasu

Capitolo VIII Andiamo al ristorante 74

Gramatyka: zaimek osobowy, zaimek zwrotny, czasowniki zwrotne, czasowniki preferire i potere

Capitolo IX La festa di compleanno 83

Gramatyka: przyimek da, czasownik volere, si impersonale, zaimek uno, zdania bezosobowe, liczebniki porządkowe

Capitolo I Come ti chiami? 11

Gramatyka: zaimki osobowe, czasowniki posiłkowe essere i avere, tworzenie przeczeń

Capitolo II Qual è il tuo piatto preferito? 19

Gramatyka: czas teraźniejszy, czasownik piacere, zaimki pytające: che cosa, chi, dove

Capitolo III A scuola 29

Gramatyka: rodzajnik określony, nieokreślony i cząstkowy, liczba mnoga rzeczowników, czasowniki imparare, studiare, insegnare

Capitolo IV Questo è il mio appartamento 40

Gramatyka: zaimki wskazujące questo i quello, przyimki, preposizioni articolate

Capitolo V Come è la tuo famiglia? 47

Gramatyka: czasowniki andare, venire i sapere, zaimki dzierżawcze

Test I 56

Capitolo VI Facciamo la spesa 58

Gramatyka: di che cosa hai bisogno, che ti serve, che ti occorre, czasownik modalny dovere, przyimek per, formy tanto, molto, poco, troppo

Capitolo VII Il Tempo passa velocemente 66

Gramatyka: nazwy miesięcy, liczebniki główne, czasowniki rimanere, dare, określanie czasu

Capitolo VIII Andiamo al ristorante 74

Gramatyka: zaimek osobowy, zaimek zwrotny, czasowniki zwrotne, czasowniki preferire i potere

Capitolo IX La festa di compleanno 83

Gramatyka: przyimek da, czasownik volere, si impersonale, zaimek uno, zdania bezosobowe, liczebniki porządkowe

Capitolo XX Tommaso cerca un lavoro 172

Gramatyka: bezokolicznik cd.

Test IV 179

Tłumaczenie dialogów 181

Klucz do ćwiczeń 208

Odpowiedzi do testów 229

Czasowniki nieregularne 234

Słownik włosko-polski 240

Słownik polsko-włoski 256