Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Podstawy inżynierii finansowej - Andrzej Szopa

Podstawy inżynierii finansowej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5087-7
Język: Polski
Data wydania: 25 lipca 2012
Liczba stron: 400
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,00 zł
Nasza cena:
49,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
Podstawowym celem inżynierii finansowej jest zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmienności zewnętrznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Pojawianie się nowych źródeł ryzyka wymaga poszukiwania skutecznych metod i instrumentów zarówno transferu ryzyka, jak i wykorzystywania ryzyka jako źródła dodatkowych dochodów. Aby te działania można było realizować, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami, które pozwolą wyodrębniać źródła ryzyka, a także dokonywać jego pomiaru. W książce omówiono cechy inżynierii finansowej i metody, jakimi się posługuje. Przedstawiono podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się ta dziedzina finansów, a należą do nich m.in.: * istota, struktura i rodzaje ryzyka finansowego, * instrumenty transferu ryzyka finansowego, * ryzyko rynkowe - kształtowanie stóp procentowych i ryzyko kursu walutowego, * właściwości i rodzaje ryzyka pogodowego, * ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne, * zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, * określanie prawdopodobieństwa upadłości spółek. Książka przeznaczana jest dla studentów kierunków związanych z finansami, a także kadry zarządzającej przedsiębiorstw, analityków finansowych i wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem ryzykiem finansowym.

Spis treści

O autorze 7
Wstęp 9
1. Przedmiot inżynierii finansowej 11
1.1. Kilka uwag na temat inżynierii finansowej 11
1.2. Definicja inżynierii finansowej 15
1.3. Wrażliwość zajmowanej pozycji na źródło ryzyka 15
1.4. Metody, jakimi posługuje się inżynieria finansowa 16
1.5. Przyczyny dynamicznego rozwoju inżynierii finansowej 17
Aneks: Przykłady wykorzystania inżynierii finansowej według P. Tufano 19
Enron Capital & Trade Resources 19
TVA (Tennessee Valey Authority): dodanie zdolności wytwórczych poprzez wirtualny majątek trwały 19
Rhone-Poulenc, Cemex: zmniejszenie ryzyka akcjonariuszy 20
MW Petroleum Corporation: likwidacja sprzeczności interesów kupującego i sprzedającego 22
2. Ryzyko finansowe, jego natura i rodzaje 23
2.1. Istota ryzyka finansowego 23
2.2. Struktura ryzyka finansowego 28
2.3. Rodzaje ryzyka finansowego 29
Aneks 1: Dystrybuanta rozkładu normalnego 32
Aneks 2: Analiza rynku finansowego 33
3. Instrumenty transferu ryzyka finansowego 46
3.1. Struktura instrumentów finansowych 46
3.2. Instrumenty struktury kapitału 49
3.2.1. Obligacje 51
3.2.2. Fundusze własne - akcje 52
3.2.3. Warunki wyboru strategii finansowania kapitału przedsiębiorstwa 53
3.2.4. Instrumenty zmiany struktury kapitału 54
3.3. Kontrakty terminowe 55
3.4. Opcje 62
3.4.1. Definicje opcji 62
3.4.2. Wycena opcji 65
3.4.3. Struktura ceny opcji 68
3.4.4. Budowa kombinacji opcyjnych 70
3.4.5. Ryzyko portfela opcji 80
3.4.6. Hedging gamma-delta 82
3.4.7. Strategie opcyjne 84
3.5. Kontrakty swapowe 85
3.6. Indeksy rynków finansowych 87
3.7. Instrumenty reprezentujące indeksy 87
3.8. Produkty ustrukturyzowane 88
4. Ryzyko rynkowe 94
4.1. Mechanizm kształtowania stóp procentowych 94
4.1.1. Kształt krzywych czasowych stóp procentowych 97
4.1.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem stóp procentowych 99
4.2. Ryzyko kursu walutowego 103
4.2.1. Parytet siły nabywczej 103
4.2.2. Parytet stóp procentowych 104
4.2.3. Międzynarodowy efekt Fishera 104
5. Właściwości ryzyka pogodowego 106
5.1. Definicja ryzyka pogodowego 106
5.2. Rodzaje ryzyka pogodowego 109
5.3. Zarządzanie ryzykiem pogodowym - pogodowe instrumenty pochodne 111
5.3.1. Pogodowe instrumenty pochodne a ubezpieczenia 112
5.3.2. Przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych 113
6. Ryzyko kredytowe 117
6.1. Sytuacja finansowa dłużnika - zdolność kredytowa 119
6.1.1. Badanie zdolności kredytowej 120
6.1.2. Modele ekonometryczne 121
6.2. Kredytowe instrumenty pochodne 130
7. Zarządzanie ryzykiem finansowym 133
7.1. Tworzenie rezerw na ryzyko finansowe 137
7.2. Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 142
8. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce 148
Aneks 1: Określenie prawdopodobieństwa upadłości spółek notowanych na GPW 153
Aneks 2: Odległość od upadku spółek notowanych na GPW 155
Zakończenie 159
Bibliografia 161
Spis ilustracji 165
Spis tabel 168
Indeks 169

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »