Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Zawody medyczne - Dorota Karkowska

Zawody medyczne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5075-4
Język: Polski
Data wydania: 7 sierpnia 2012
Liczba stron: 532
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
129,00 zł
Nasza cena:
129,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB
Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografi ę dotyczącą statusu zawodów medycznych na gruncie nauk prawnych. Omówiono w niej społeczne i prawne uwarunkowania kształtowania się poszczególnych zawodów medycznych od czasu ich powstania aż do dnia dzisiejszego. Przedstawiono ewolucję defi nicji zawodu medycznego i jego miejsce w rozmaitych klasyfikacjach zawodów, z uwzględnieniem dynamicznych zmian w statusie prawnym poszczególnych zawodów. Ostatnia część opracowania zawiera analizę współzależności zatrudnienia pracowniczego w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy i zatrudnienia niepracowniczego umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym. .. Książka adresowana jest do osób zajmujących się prawem pracy i prawem medycznym, przedstawicieli zawodów medycznych, a także do osób reformujących sektor opieki zdrowia.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 19
Rozdział 1 Pojęcie zawodu medycznego 37
1.1. Zawód i czynniki kształtujące strukturę zawodu 37
1.2. Pojęcie zawodu w przepisach i doktrynie prawa 49
1.3. Zakres pojęcia "zawody medyczne" 71
1.3.1. Zakres przedmiotowy pojęcia "zawód medyczny" 74
1.3.2. Zakres podmiotowy pojęcia "zawód medyczny" 98
1.3.3. Katalog zawodów medycznych 104
1.4. Zawody medyczne a zawody ochrony zdrowia 108
1.5. Podsumowanie i propozycja definicji zawodu medycznego 127
Rozdział 2 Zarys ewolucji statusu zawodów medycznych 130
2.1. Uwagi ogólne 130
2.2. Lekarz i felczer 130
2.3. Lekarz dentysta i technik dentystyczny 151
2.4. Aptekarz/farmaceuta 163
2.5. Położna 178
2.6. Pielęgniarka 197
2.7. Diagnosta laboratoryjny i analityk medyczny 217
2.8. Podsumowanie 220
Rozdział 3 Klasyfikacja zawodów medycznych 221
3.1. Regulowane zawody medyczne 221
3.2. Wolne zawody medyczne 229
3.2.1. Pojęcie "wolny zawód medyczny" 230
3.2.2. Istotne cechy wolnego zawodu medycznego 243
3.3. Zawody medyczne zaufania publicznego 263
3.3.1. Pojęcie "zawód zaufania publicznego" 265
3.3.2. Piecza nad należytym wykonywaniem medycznego zawodu zaufania publicznego 277
3.4. Samodzielne zawody medyczne 298
3.4.1. Pojęcie "samodzielny zawód medyczny" 299
3.4.2. Zakres samodzielnych czynności zawodowych 308
3.5. Podsumowanie 338
Rozdział 4 Zatrudnianie osób wykonujących zawody medyczne 341
4.1. Uwagi ogólne - termin "zatrudnienie" 341
4.2. Uwarunkowania społeczno-prawne wykonywania zawodów medycznych 342
4.3. Uniwersalne i szczególne cechy zatrudnienia pracowniczego i zatrudnienia niepracowniczego 351
4.4. Podporządkowanie pracownicze jako charakterystyczna cecha pracy zależnej w przepisach prawa i poglądach doktryny prawa pracy 358
4.4.1. Podporządkowanie autonomiczne 363
4.5. Podział kompetencji kierowniczych w podmiocie leczniczym 368
4.5.1. Polecenie pracownicze - ogólne uwagi 380
4.5.2. Polecenie pracownicze a zlecenie ordynatorskie 382
4.5.3. Polecenie pracownicze a zlecenie lekarskie 387
4.5.4. Dokumentacja medyczna jako forma nadzoru nad wykonywaniem zawodu medycznego 393
4.6. Standaryzacja procesu pracy osób wykonujących zawody medyczne 395
4.7. Rodzaj pracy oraz czas i miejsce jej świadczenia przez osoby wykonujące zawody medyczne 402
4.7.1. Wykonywanie pracy określonego rodzaju 402
4.7.2. Osobisty charakter świadczonej pracy 410
4.7.3. Miejsce i czas świadczenia pracy 416
4.8. Wynagrodzenie za pracę osób wykonujących zawody medyczne 437
4.9. Prawo zabezpieczenia społecznego 445
4.10. Klasyfikowanie umów cywilnoprawnych jako umów o pracę 450
4.11. Podsumowanie - współzależność zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego osób wykonujących zawody medyczne 455
Wnioski 465
Wykaz podstawowych aktów prawnych 477
Bibliografia 497

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »