Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych - Włodzimierz Dzierżanowski

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5103-4
Język: Polski
Data wydania: 28 sierpnia 2012
Liczba stron: 428
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
69,00 zł
Nasza cena:
69,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB
.. W publikacji przedstawiono procedure udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiajace sie w praktyce bledy oraz ich konsekwencje. .. Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych oraz poglady orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczace opisanych sytuacji. Znajdzie takze ocene zgodnosci prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej i wskazane zasady wykladni prawa w takich przypadkach. .. Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów dzialów ofertowania w przedsiebiorstwach ubiegajacych sie o zamówienie, czlonków komisji przetargowych, kierowników zamawiajacego.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Rozdział I Zamówienia publiczne a konkurencja 15
1. Konkurencja. Znaczenie pojęcia 15
2. Konkurencja w świetle traktatu 17
3. Przesłanki wprowadzenia dyrektyw o zamówieniach publicznych 19
4. Od protekcjonizmu do ochrony konkurencji i od ochrony konkurencji do efektywności zakupów publicznych 22
Rozdział II Konkurencja jako wartość w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej 34
1. Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej jako podstawa konkurencji 34
2. Praktyki antykonkurencyjne na rynku zamówień publicznych 40
3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - związek z przepisami o zamówieniach publicznych 59
Rozdział III Organizacja ochrony konkurencji w systemie zamówień publicznych 78
1. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 78
2. Krajowa Izba Odwoławcza 85
3. Działalność organizacji przedsiębiorców 98
Rozdział IV Ograniczenie ochrony konkurencji 102
1. Wyłączenia ze względu na przedmiot zamówienia 102
2. Zamówienia bagatelne nieobjęte krajowymi przepisami o zamówieniach publicznych 106
3. Zamówienia o wartości nieobjętej stosowaniem dyrektyw UE 108
4. Zamówienia udzielane na podstawie procedur organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych 112
5. Zamówienia wojskowe i objęte tajemnicą ze względu na interes bezpieczeństwa państwa 121
6. Zamówienia in house (udzielane własnym jednostkom) 126
7. Przepisy o pomocy publicznej jako element ochrony konkurencji 135
8. Przepisy szczególne dopuszczające odstępstwo od konkurencyjnego dokonywania wydatków 138
9. Ograniczony zakres ochrony konkurencji w zamówieniach na usługi niepriorytetowe 139
Rozdział V Ochrona konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 149
1. Przesłanki wyboru niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówienia 149
2. Nadzór Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nad wyborem trybu udzielania zamówienia 171
3. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia 177
4. Przesłanki wykluczania z postępowania jako gwarantowana ustawowo ochrona konkurencji 205
5. Warunki udziału w postępowaniu - określenie zasad konkurencji przez zamawiającego 212
5.1. Koncesje i zezwolenia w zamówieniach publicznych 212
5.2. Warunki wynikające z przedmiotu zamówienia kształtowane przez zamawiającego 225
5.3. Niedookreślona treść warunku 234
5.4. Zdolność finansowa - ustalanie poziomów adekwatnych do przedmiotu zamówienia 238
5.5. Sytuacja ekonomiczna jako warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 245
5.6. Potencjał techniczny 252
5.7. Doświadczenie i wiedza 257
5.8. Uprawnienia osób 266
5.9. Zakres żądanych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 270
6. Eliminacja czynów nieuczciwej konkurencji podczas oceny ofert 277
6.1. Sprzedaż po zaniżonej cenie - orzecznictwo krajowe i unijne 278
6.2. Udział w jednym postępowaniu przedsiębiorstw powiązanych 284
6.3. Inne czyny nieuczciwej konkurencji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 297
6.4. Kryteria oceny ofert i ich wpływ na konkurencję 306
Rozdział VI Ochrona konkurencji przy zastosowaniu przepisów dyspozytywnych 314
1. Wielkość zamówienia a możliwość konkurencji 314
2. Oferty częściowe 316
3. Podwykonawstwo jako forma udziału w rynku zamówień publicznych 321
4. Zakupy centralne 327
5. Ograniczenie ochrony konkurencji w dyrektywach sektorowych 332
Rozdział VII Ochrona konkurencji przy realizacji umów o zamówienia publiczne 345
1. Ograniczenia terminów umów 345
2. Zmiana wykonawcy 347
3. Zmiana przedmiotu umowy 357
4. Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne 366
5. Zawieranie i wykonywanie umów ramowych 371
Literatura 377
Źródła 387
Orzecznictwo 395
Akty prawne 407
Indeks rzeczowy 419

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »