Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawo i psychologia w ochronie zdrowia - Maria Danuta Głowacka

Prawo i psychologia w ochronie zdrowia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5108-9
Język: Polski
Data wydania: 28 sierpnia 2012
Liczba stron: 164
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,00 zł
Nasza cena:
49,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
.. Ksiazka porusza zagadnienia dotyczace aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zobowiazan wobec pacjenta. .. Autorzy przyblizyli zagadnienia komunikacji w ochronie zdrowia, od komunikacji zewnetrznej budowania rozpoznawalnej marki na rynku, rzetelnej, godnej zaufania i kompetentnej organizacji, po komunikacje z partnerami negocjacje, prowadzenie rozmów biznesowych, których celem jest uzyskanie mozliwie jak najlepszego rozwiazania dla defi niowanych problemów. Przedstawili takze bardzo rzadko omawiana problematyke komunikacji intrapersonalnej: budowania samoswiadomosci wlasnych kompetencji, dialogu wewnetrznego koniecznego w rozwoju wlasnym, takze zawodowym, czyli budowania samoswiadomosci sciezki kariery. Poruszone zostaly równiez kwestie komunikacji w kontekscie zachodzacych zmian spoleczno-gospodarczych. .. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla lekarzy prowadzacych samodzielnie podmioty lecznicze, jak i dla kadry zarzadzajacej. Moze stanowic cenna pomoc dla studentów zdrowia publicznego oraz zarzadzania, a takze dla wszystkich innych osób zainteresowanych problematyka komunikacji w systemie ochrony zdrowia w ujeciu prawnym i psychologicznym oraz zarzadzania podmiotami leczniczymi.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Rozdział 1 System ochrony zdrowia w Polsce: stan obecny, wyzwania (Jolanta Sielska, Joanna Zdanowska) 13
1. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne 13
1.1. Uczestnicy systemu 13
1.2. płatnik 14
1.3. Finansowanie sektora medycznego 16
2. Kierunki zmian 19
2.1. Kształtowanie polityki zdrowotnej w latach 2008-2010 19
2.2. Najważniejsze wyzwania 21
Literatura 23
inne źródła 23
Rozdział 2 Podmiot leczniczy jako organizacja (Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska) 25
1. Aktualne regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia 25
1.1. Działalność lecznicza 25
1.1.1. Uwagi ogólne 25
1.1.2. Systematyka podmiotów prowadzących działalność leczniczą 27
1.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 29
1.3. rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą 30
1.4. regulacje dotyczące pracowników podmiotów leczniczych 32
1.5. Kontrola i nadzór 33
2. Grupy osób uprawnionych do świadczeń szczególnych 34
2.1. przywileje ustawowe 34
2.2. Dokumenty potwierdzające przynależność do grup uprzywilejowanych 35
2.3. trudności w egzekwowaniu przywilejów w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej 36
Literatura 38
Akty prawne 38
Rozdział 3 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego - zakres działalności podmiotu leczniczego w świetle wymagań płatnika publicznego (Elżbieta Prussak) 40
1. Wstęp 40
2. Ubezpieczenia zdrowotne w polsce 40
3. Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w polsce 43
3.1. świadczeniodawcy - wymogi 43
3.2. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej 45
3.3. rozliczanie procedur medycznych 46
4. Podsumowanie 49
Akty prawne 49
Rozdział 4 Odpowiedzialność prawna (Krzysztof Gieburowski) 50
1. Odpowiedzialność zawodowa 50
2. Aspekt odpowiedzialności cywilnej 51
3. Aspekt odpowiedzialności pracowniczej 58
4. Odpowiedzialność zawodowa sensu stricto 61
Literatura 65
Rozdział 5 System oceniania pracowników w podmiocie leczniczym (Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski) 67
1. Wstęp 67
2. Wybrane elementy teorii ocen pracowniczych 67
3. prezentacja wybranych elementów systemu oceniania pracowników wybranego podmiotu leczniczego 69
4. Etapy wprowadzania systemu oceniania pracowników 77
Literatura 78
Rozdział 6 Wartościowanie stanowisk pracy (Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski) 79
1. pojęcie i istota wartościowania pracy 79
2. Funkcje i cele wartościowania pracy 80
3. Metody wartościowania pracy 83
4. Metody wartościowania pracy UMeWAp 86
5. przebieg procesu wartościowania pracy 90
6. Wartościowanie stanowisk pracy wybranego oddziału w szpitalu specjalistycznym 92
7. Możliwości wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy 102
Literatura 104
Rozdział 7 Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich (Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka) 105
1. Wprowadzenie 105
2. Zasoby jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji o rozwoju 107
3. Styl życia, aktywność 109
4. Filozofia życiowa 110
5. Zagrożenia dla zmiany w człowieku 111
6. problemy wynikające ze zmiany 111
7. Podsumowanie 112
Literatura 113
Rozdział 8 Zmiany otoczenia a komunikacja (Henryk Mruk) 114
1. Wprowadzenie 114
2. Analiza peSt 114
3. czynniki polityczno-prawne 115
4. Uwarunkowania demograficzne 117
4.1. Uwagi ogólne 117
4.2. różnice pokoleniowe 118
4.3. Komunikacja przełożonych i podwładnych 120
5. czynniki ekonomiczne 121
6. czynniki społeczne 123
7. czynniki kulturowe 124
8. czynniki technologiczne 125
9. czynniki naturalne 126
10. podsumowanie 126
Literatura 127
Akty prawne 127
Rozdział 9 Komunikacja marki na rynku zdrowia (Henryk Mruk) 128
1. Wprowadzenie 128
2. Korzyści z marki 128
3. Zasady budowania marki 129
4. rola pracowników w budowaniu pozycji marki 130
5. promocja marki 132
6. Opowiadanie historii 133
7. Instrumenty public relations 134
8. Media społecznościowe a marka 136
9. Metafory głębokie a marka 136
10. Uwagi końcowe 139
Literatura 139
Rozdział 10 Komunikacja lekarza z pacjentem - wybrane aspekty prawne (Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska) 141
1. Wstęp 141
2. prawo do informacji 141
3. prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 145
4. prawo do prywatności 149
4.1. Wprowadzenie 149
4.2. prawo do poszanowania intymności 149
4.3. tajemnica lekarska 150
4.4. prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i ochrony danych medycznych 151
Literatura 153
Akty prawne 154
Rozdział 11 Negocjacje w ochronie zdrowia (Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka) 155
1. Wprowadzenie 155
2. Konflikt 156
3. Negocjacje 157
3.1. Uwagi ogólne 157
3.2. Style negocjacyjne 161
3.3. techniki negocjacyjne 162
3.4. Błędy negocjacyjne 163
4. Podsumowanie 164
Literatura 164

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »