Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biografie » Władysław II Wygnaniec
Władysław II Wygnaniec - Mariusz Dworsatschek

Władysław II Wygnaniec

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-402-0
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 226
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 9,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Mariusz Dworsatschek w formacie PDF


"Od czasów S. Smolki utrwalił się typ monografii nie ograniczający się do opisywania tylko faktów z życia władcy, ale ukazujący go na szerokim tle i w ścisłym powiązaniu z wizerunkiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. (...) Chociaż i w tym przypadku nakreślenie panoramy społecznej i kulturowej wydawałoby się konieczne, to (...) praca niniejsza ograniczy się do przypomnienia niektórych jedynie elementów owej panoramy. Będą one konieczne również z powodu szczupłości źródeł, które nie są w stanie dostarczyć pożądanej ilości szczegółów z życia Władysława. Niemożliwe (...) jest z powyższych względów napisanie pełnej biografii Władysława Wygnańca. Możliwe do zaprezentowania są zaledwie niektóre fragmenty tej biografii, zaś co do pozostałych, będących dotkliwymi lukami, momentów jego życia, snuć można wyłącznie w różnym stopniu uzasadnione przypuszczenia. (...) I z tych też powodów praca taka jak niniejsza, mimo tak a nie inaczej brzmiącego tytułu, jest nie tyle biografią, co przede wszystkim monografią, zbliżającą się sporadycznie do schematu "władca i jego czasy" - ze wstępu autora