Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Humanistyka » Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne
Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne - Dorota Szumska

Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-168-5
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 314
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 9,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Dorota Szumska w formacie PDF


Książka jest monografią z zakresu składni predykatowo-argumentowej, poświęconą teorii i metodologii opisu przymiotnika jako wykładnika predykacji niezdaniotwórczej. Celem opisu jest ustalenie sposobów powierzchniowej realizacji treści propozycjonalnych w granicach grupy imiennej z akcesorycznym komponentem przymiotnikowym oraz zbadanie mechanizmów tworzenia struktur polipropozycjonalnych na przykładzie semantyczno-pragmatycznej analizy uwarunkowań współnominalizacji struktur predykatowo -argumentowych w postaci ciągów poliadiektywnych oraz składniowej koegzystencji propozycji jądrowej i adiunktywnej w formie zdaniowej. Poruszana w pracy problematyka wchodzi w obszar badawczy zarówno językoznawstwa teoretycznego, jak i polonistycznego, a w szczególności składni semantycznej, semantyki, pragmatyki oraz gramatyki tekstu.