Strona główna » Księgarnia » eBooki » Edukacja » Język polski » Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego - Władysław T. Miodunka

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-098-5
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 173
Rozmiar pliku: 770 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 9,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Władysław T. Miodunka w formacie PDF


Tom stanowi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w dziesięcioleciu poprzedzającym publikację (1992–2003) w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie „Vademecum lektora języka polskiego” pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca Jakiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca Rowińskiego zaś – do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. Prace publikowane w niniejszym tomie różnią się od nich znacznie, gdyż odwołują się do pomocy dydaktycznych, uwzględniających elementy kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, biorą pod uwagę przeprowadzone później badania, przyjmują wreszcie jako punkt odniesienia programy realioznawcze w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego oraz standardy europejskie zaproponowane w tym zakresie przez „Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie” (2003).