O mediach i języku - Walery Pisarek

O mediach i języku

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-027-5
Język: Polski
Data wydania: 2007
Liczba stron: 393
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 11,70 zł
Wybrany format: Ebook  - Walery Pisarek w formacie PDF


Książka składa się z 23 artykułów dotyczących języka używanego w komunikacji medialnej, przeważnie w wypowiedziach prasowych.
Teksty poświęcone mediom poruszają takie zagadnienia jak wiedza o komunikowaniu, funkcje w prasoznawstwie, analiza zawartości prasy, czytelnicza selekcja zawartości gazety, miejsce mediów w wyobrażeniach kultury narodowej, wolność słowa a wolność o prasy czy transformacje komunikacji społecznej w drugiej połowie XX w.
Część dotycząca języka przytacza informacje o pierwszych polskich książkach o języku prasy, poczuciu językowym, znajomości języka i praktyce językowej. Rozpatruje zagadnienia zrozumiałości wypowiedzi i sposobów jej mierzenia, słownictwa w różnych typach tekstów, a także relacji między językiem, państwem i prawem.