Strona główna » Księgarnia » eBooki » Edukacja » Język polski » Inwencje i repetycje
Inwencje i repetycje - Hanna Marciniak

Inwencje i repetycje

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-411-2
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 265
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 12,70 zł
Wybrany format: Ebook  - Hanna Marciniak w formacie PDF


Książka Hanny Marciniak poświęcona jest twórczości poetyckiej Juliana Przybosia oraz – stanowiącym jej integralne dopełnienie – esejom i szkicom o charakterze teoretycznym, krytycznym i refleksyjno-autobiograficznym. Klucz interpretacyjny do poetyckich i prozatorskich dzieł Przybosia stanowi tu kategoria doświadczenia, będąca od pewnego czasu bardzo popularna w literaturoznawstwie, zwłaszcza tym zorientowanym antropologicznie. Książka stanowi propozycję reinwencji dotychczasowego instrumentarium interpretacyjnego, która umożliwi precyzyjne mówienie o problematyce doświadczenia w literaturze, bez uciekania się do utrwalonych schematów i kategoryzacji.