Strona główna » Księgarnia » eBooki » Popularnonaukowa » Granice rozumienia i interpretacji
Granice rozumienia i interpretacji - Paweł Dybel

Granice rozumienia i interpretacji

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-196-8
Język: Polski
Data wydania: 2005
Liczba stron: 498
Rozmiar pliku: 24 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 14,30 zł
Wybrany format: Ebook  - Paweł Dybel w formacie PDF


„Granice rozumienia i interpretacji” to próba systematycznego przedstawienia podstawowych założeń hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, jednego z najwybitniejszych filozofów niemieckich XX w. Autor koncentruje się w niej na kluczowych zagadnieniach metody hermeneutycznej, takich jak: dziejowość rozumienia i tradycji, koncepcja doświadczenia estetycznego, pojęcie przesądu. Obszerny rozdział pracy został też poświęcony Gadamerowskiej koncepcji języka. Autor podejmuje dyskusję z krytykami Gadamera (m.in. J. Habermasem i M. Frankiem), a także z samym Gadamerem, wskazując na pewne luki w jego koncepcji (np. brak wyraźnego odniesienia do tego, kto rozumie tekst) oraz twierdząc, że jego hermeneutyka jest w zasadzie bezradna wobec przekazów, które pełnią centralne miejsce w tradycji psychoanalitycznej (jak symptomy chorobowe czy marzenia senne).