Słowo i obraz - Janusz Pelc

Słowo i obraz

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 97883-242-1484-6
Język: Polski
Data wydania: 2002
Liczba stron: 414
Rozmiar pliku: 6,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 13,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Janusz Pelc w formacie PDF


Janusz Pelc jest twórcą współczesnej polskiej wiedzy o emblematach jako gatunku literackim, jest też jednym z niewielu światowych znawców tej problematyki i jej kontekstu historyczno-artystycznego, topograficznego i księgoznawczego. Książka jest wyjątkową w całej polskiej literaturze naukowej syntezą pełnego stanu badań oraz osobistych doświadczeń autora, zarówno w dziedzinie studiów nad emblematami, jak i nowoczesnych interdyscyplinarnych badań nad staropolszczyzną.

 

Wersja elektroniczna nie posiada zdjęć.