Strona główna » Księgarnia » eBooki » Popularnonaukowa » Polska, Rosja, marksizm
Polska, Rosja, marksizm - Andrzej Walicki

Polska, Rosja, marksizm

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-503-4
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 569
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzej Walicki w formacie PDF


Książka Andrzeja Walickiego „Polska, Rosja, marksizm” składa się z kilku rozpraw napisanych w różnych okresach. Kolejność w tomie nie odpowiada chronologii ich powstawania, mimo to stanowią one wyrazistą całość problemową. Autor, historyk filozofii i myśli społecznej, specjalizujący się w badaniu dziejów myśli rosyjskiej i polskiej, a także historii marksizmu, przedstawia zagadnienia recepcji marksizmu w szerokim kontekście intelektualnej historii Rosji i historii idei w Polsce. Przytacza opinie Marksa i Engelsa o sprawie polskiej i koncepcje powstania filozofii narodowej. Zestawia charakterystyczne pojęcia i nurty rodzące się na styku tych dwóch światów – polskiego i rosyjskiego. W rozważania nad recepcją marksizmu wplecione są jednak również myśli o znaczeniu ogólniejszym, wykraczającym poza omawianą epokę, jak np. analiza pojęcia wolności.