Lęk nowoczesny - Leszek Koczanowicz

Lęk nowoczesny

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-505-8
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 247
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 12,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Leszek Koczanowicz w formacie PDF


Nowoczesność jest jednocześnie kuszącym i niepokojącym projektem społecznym i egzystencjalnym. Książka „Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach” ukazuje jej złożoność oraz zawarte w niej sprzeczności. Związki polityki i egzystencji, ambiwalencje projektu oświeceniowego i filozofii Marksa, dyskomfort i wielkość demokracji, a także polityka doświadczenia i analiza magicznej mocy sztuki tworzą złożony obraz nowoczesności, w którym splatają się i ścierają różne ideologie i wierzenia. Odwołania do Foucaulta, Agambena, Lacana, Kristevej, Laclau, Mouffe, Habermasa, Brodskiego, Bölla, Sebalda i wielu innych artystów i teoretyków pozwalają ukazać ruch myśli, który ukształtował i wciąż kształtuje nasz świat i nasze myślenie.