Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Psychologia » Fantazmat zróżNICowany
Fantazmat zróżNICowany - Jacek Kochanowski

Fantazmat zróżNICowany

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-197-5
Język: Polski
Data wydania: 2004
Liczba stron: 329
Rozmiar pliku: 34 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 12,70 zł
Wybrany format: Ebook  - Jacek Kochanowski w formacie PDF


Niniejsze studium zawiera pogłębioną analizę kulturowych aspektów seksualności i homoseksualności. Wpisuje się w szerokie tło przemian kulturowych i rozwoju myśli humanistycznej XX w. Głównym źródłem inspiracji, a zarazem przedmiotem krytycznej analizy jest dla autora myśl Michela Foucaulta oraz kontynuacje francuskiego poststrukturalizmu. Jacek Kochanowski przedstawia problematykę tożsamości seksualnej z perspektywy socjologicznej oraz ewolucję sposobów definiowania fenomenu homoseksualności w teorii społecznej i praktyce badawczej. Skupia się na społecznej teorii queer, jednej z awangardowych koncepcji współczesnej socjologii Zachodu, wpisującej się w szerszy paradygmat tzw. cultural studies. Zakłada ona obecność hetero-normy, determinującej naznaczanie i wywołującej wrogość wobec rozmaitych zachowań seksualnych. Posługując się kategorią różni Derridy, a także inspirując się pracami Marii Janion, autor poddaje analizie dekonstrukcyjnej zróżnicowane światy, wewnątrz których buduje się i rozpada gejowska (nie)tożsamość.