Enklawy wolności - Monika Wójciak

Enklawy wolności

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-468-6
Język: Polski
Data wydania: 2010
Liczba stron: 365
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 13,70 zł
Wybrany format: Ebook  - Monika Wójciak w formacie PDF


Książka omawia wciąż mało rozpoznane zjawiska: samizdat, tamizdat, sztukę nonkonformistów czy działalność dysydencką na tle panoramy przemian zachodzących zarówno w Polsce, jak i w Związku Radzieckim. Stanowi próbę rekonstrukcji wzajemnych polsko-rosyjskich związków w czasach naznaczonych totalitaryzmem. Zaprezentowana w publikacji twórczość: Anny Achmatowej, Osipa Mandelsztama, Michaiła Zoszczenki, Warłama Szałamowa, Aleksandra Sołżenicyna, Andrieja Płatonowa, Josifa Brodskiego, ukazuje inną – suwerenną duchowo – Rosję. Utwory wymienionych autorów kształtowały świadomość Polaków, a ich walory artystyczne przybliżali tłumacze i propagatorzy literatury rosyjskiej, którzy wbrew obowiązującej ideologii, propagandzie oraz stylistyce pisania o wschodnim mocarstwie potrafili odkryć czytelnikom jego nieznane dotąd oblicze.